Hàn Quốc tháo dỡ 170 Km hàng rào thép giáp biên giới Triều Tiên

76

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố sẽ dỡ bỏ hàng rào thép gai được lắp đặt ở khu vực ven biển và ven sông với mục đích cảnh giới từ nay cho tới năm 2020 như một phần trong Kế hoạch cải cách Quốc phòng 2.0.

Bộ Quốc phòng sẽ dỡ bỏ khoảng 170 km trên tổng cộng 300 km chiều dài hàng rào thép gai. Bộ vẫn đang thảo luận với chính quyền các địa phương về vấn đề này. Thay vào đó, Bộ sẽ bổ sung thêm các thiết bị giám sát ở 80% khu vực tháo dỡ hàng rào thép gai.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng quyết định sẽ mở phiên họp của Ủy ban thẩm định vào tháng 10 tới để xem xét lại về khu vực bảo hộ quân sự gần khu vực kiểm soát dân sự, xem xét nới lỏng quy chế hoặc xóa bỏ hoàn toàn ở một số khu vực.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng quyết định điều tra về việc quân đội chiếm dụng đất trái phép, bồi thường cho chủ sở hữu đất, dỡ bỏ các hạ tầng quân sự bị bỏ không trong thời gian dài.

Bộ Quốc phòng sẽ xúc tiến phương án chuyển giao cho khối tư nhân đảm trách các công việc vệ sinh hay dọn cỏ mà binh sĩ hiện đang phải đảm nhiệm, nhằm để các binh sĩ có thể chuyên tâm vào nhiệm vụ chính của mình.

Ngoài ra, Bộ sẽ cung cấp thêm xe dọn tuyết để hỗ trợ việc dọn tuyết vào mùa đông, đặc biệt là cho khu vực các trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Để thực hiện các phương án trên, Bộ Quốc phòng đang thảo luận về vấn đề ngân sách với Bộ Kế hoạch và tài chính, để bắt đầu triển khai công tác ủy thác cho khối tư nhân tại các đơn vị quân đội tiền tiêu trong năm sau, và mở rộng ra toàn quân cho tới năm 2021.