Hàn Quốc chính thức áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ

113

Bắt đầu từ ngày 1/7, các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có trên 300 nhân viên sẽ phải áp dụng Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi với nội dung giảm thời gian làm việc tối đa trong tuần từ 68 giờ xuống 52 giờ. Nếu được triển khai đúng, dự kiến chế độ này sẽ tạo ra một thay đổi to lớn trong đời sống người dân không kém gì chế độ tuần làm việc năm ngày được áp dụng từ năm 2004.

Theo kết quả điều tra do Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc tiến hành, có khoảng 60% các doanh nghiệp có trên 300 người lao động đã áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ.

Vấn đề đặt ra là 40% doanh nghiệp còn lại là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung, đang lo ngại chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ sẽ gây trở ngại lớn tới năng suất và tăng gánh nặng chi phí nhân công. Các doanh nghiệp này yêu cầu Chính phủ kéo dài thêm thời gian áp dụng chế độ giờ làm việc linh hoạt nhưng giới lao động phản đối mạnh mẽ việc kéo dài thời gian làm việc.

Trước đó, Chính phủ quyết định sẽ hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy định mới về giảm giờ làm trong vòng sáu tháng, hoãn áp dụng xử phạt vi phạm trong thời gian này, tức cho tới cuối năm nay.