Giao hàng nhanh là câu nói cũ tại Hàn Quốc… Thời đại vận chuyển ‘Thân thiện với môi trường ‘

375

Giao hàng nhanh là câu nói cũ tại Hàn Quốc… Thời đại vận chuyển ‘Thân thiện với môi trường ‘ (빠른 배송은 옛말…’친환경 배송’ 경쟁 시대 )

Khi thị trường bán lẻ trực tuyến tại Hàn Quốc đang bùng nổ, và cạnh tranh vận chuyển càng ngày càng trở nên nóng hơn. (온라인 유통 시장이 급성장하면서 업체들의 배송 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다.)

Các công ty vận chuyển Hàn Quốc đang vật lộn với mục tiêu giao hàng nhanh đã thay đổi mô hình vận chuyển sang ‘Thân thiện với môi trường’, chẳng hạn như thay đổi bao bì từ sang giấy hoặc dùng xe điện làm xe để vận chuyển. (빠른 배송에 목을 매던 업체들이 이제는 포장재를 종이로 바꾸거나 배송 수단을 전기차로 바꾸는 등 ‘친환경’으로 패러다임을 빠르게 바꾸고 있습니다.)

Phóng viên Park So-jeong. (박소정 기자가 취재했습니다.)

[기자][Phóng viên]

Một trung tâm phân phối bán lẻ trực tuyến của Hàn Quốc. (한 온라인 유통 업체 물류센터입니다.)

Doanh nghiệp này tiêu thụ 33.000 đơn hàng mỗi ngày ,công việc đóng hàng diễn ra liên tục không có thời gian nghỉ. (하루 3만천 건에 달하는 주문을 소화하느라 쉴 새 없이 포장이 이뤄집니다.)

Vào sáng sớm từ 3 tháng trước, chúng tôi bỏ đồ phải giao vào trong túi tái chế thay vì hộp và chúng tôi thay thế túi nước đá bằng vật liệu giấy. (석 달 전부터 새벽에는 상자 대신 재활용 가방에 물건을 담아 배달하고, 아이스팩은 종이 재료로 바꿨습니다.)

Công ty có kế hoạch thay thế dần 720 xe tải đông lạnh bằng xe điện bắt đầu từ nửa đầu năm tới. (이 업체는 내년 상반기부터는 720대에 이르는 이 냉장 배송차들을 점진적으로 전기차로 바꿀 예정입니다.)

[Lee Hyun-Do / Giám đốc Trung tâm Hậu cần vận chuyển Trực tuyến, SSG.com: Một chiếc xe tải diesel, (khách hàng) phàn nàn khá nhiều về tiếng ồn động cơ xe và khói đen. Vì vậy chúng tôi đã đổi sang xe điện , không gây ô nhiễm môi trường và tiếng động cơ xe cũng nhỏ …] ([이현도 / SSG닷컴 온라인 물류센터 지원팀장 : 화물차 특성이 경유차라 (고객들이) 소음이나 매연에 대한 얘기도 많이 하시더라고요. 그걸 전기차로 해서 환경적으로 공해 유발도 되지 않고 소음도 적은….])

Một doanh nghiệp khác tại Hàn Quốc cũng thay đổi toàn bộ bao bì đóng gói của họ. (또 다른 업체는 포장재를 전부 바꿨습니다.)

Ngoài xốp, mũ khí, túi nhựa và thậm chí cả băng dính đều là giấy (스티로폼뿐 아니라 에어캡, 비닐 봉투, 테이프까지 모두 종이입니다.)

Hơn 90% giấy tái chế đã được sử dụng để bảo vệ cây và môi trường. (나무 보호를 위해 90% 이상 재활용한 종이를 썼습니다.)

[Kwak Kyung-sun / Quản lý quảng cáo và đóng gói : Tôi nghĩ một phần là bảo vệ môi trường liên tục là một điều phải làm. Và một phần do gánh nặng ( Giá cả ), và nhu cầu khách hàng nên tôi đã chọn giấy thân thiện với môi trường. ([곽경선 / 마켓컬리 패키징팀 매니저 : 지속 가능한 경영을 하기 위해서는 필수적이라고 생각했던 부분이었어요. (원가 상승) 부담이 있지만, 고객 니즈(수요)를 생각해서 친환경적인 종이를 선택하게 됐습니다.])

Để giảm số lượng hộp bị vứt đi, Một số công ty đã thay thế bằng các vật phẩm không thể phá vỡ bằng túi nhựa ni lông. (수없이 버려지는 상자를 줄이기 위해 깨지지 않는 물품은 분해 잘 되는 비닐 백으로 대체한 업체도 있습니다.)

[Taek Kwang / Giáo sư, Đại học Kyung Hee: Các vấn đề nhựa mịn, bụi mịn và các vấn đề môi trường cụ thể đã trở thành vấn đề hàng ngày. Các công ty đang cố gắng thay đổi để phản ánh ý thức thay đổi của người tiêu dùng. ([이택광 / 경희대학교 교수 : 미세 플라스틱 문제라든가 미세먼지라든가 구체적인 환경 문제가 우리 일상의 문제가 된 거죠. 소비자들의 변화된 의식을 반영해서 업체들이 변화를 도모하고 있다고 (볼 수 있습니다.)])

Thị trường Hàn Quốc vốn dĩ vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó thuận tiện và nhanh chóng, thì hiện nay đang dần đổi sáng chiều hướng lo lắng tới môi trường! (편리하고 빠른 것을 찾던 소비가 환경을 걱정하는 방향으로 바뀌는 요즘!)

Cạnh tranh xanh giữa các nhà bán lẻ trực tuyến đang nổi lên như một chủ đề nóng mới. (온라인 유통 업체들의 친환경 경쟁이 새로운 핵심 화두로 떠오르고 있습니다.)

YTN 박소정[sojung@ytn.co.kr]입니다.