Đường đi làm lạnh nhất trong mùa thu lần này… Cái lạnh sẽ dịu dần vào ngày mai

554

Đường đi làm lạnh nhất trong mùa thu lần này… Cái lạnh sẽ dịu dần vào ngày mai (올가을 가장 추운 출근길…내일 낮 풀려)

Sáng nay trời lạnh hơn hôm qua. (오늘 아침은 어제보다 더 춥습니다.)

Hiện tại, nhiệt độ thấp nhất của Seoul là -3,7 độ và lại giảm, một lần nữa nhiệt độ đạt đến thấp nhất vào mùa thu này. (현재 서울 기온 -3.7도로 하루 만에 다시 올가을 최저 기온을 기록하고 있습니다.)

Khi ra ngoài, bạn nên chú ý mặc thêm một chiếc áo khoác dày dặn và cả khoác thêm khăn choàng và găng tay ấm áp. (나오실 때는 두툼한 외투는 물론, 목도리와 장갑 등 보온용품에도 신경 써주셔야겠습니다.)

Sáng mai nhiệt độ sẽ cao hơn một chút so với hôm nay, nhưng trời vẫn lạnh. (내일 아침은 오늘보다 기온이 조금 오르겠지만, 여전히 영하권의 추위를 보이겠고요.)

Ngày mai, không khí ấm áp đến từ phía tây vào ban ngày và nhiệt độ trung bình dự kiến ​​sẽ phục hồi. (내일 낮부터 서쪽에서 따뜻한 공기가 유입되며 예년 기온을 회복할 전망입니다.)

Nhiệt độ ở Hyangrobong, Inje, Tỉnh Gangwon hiện thấp nhất trong cả nước, giảm xuống -11,7 độ. (현재 강원도 인제 향로봉의 기온이 비공식 기록으로 -11.7도까지 떨어지며 전국에서 가장 낮습니다.)

Vùng lạnh dưới 0 độ tiếp tục ở khu vực trung tâm, bao gồm Cheorwon -7,7 độ, Icheon -4,9 độ và Daejeon -1,8 độ. (철원 -7.7도, 이천 -4.9도, 대전 -1.8도 등 중부 지방을 중심으로 영하권의 추위가 이어지고 있습니다.)

Bầu trời trong xanh sẽ tiếp tục cả ngày và không cần lo lắng về bụi siêu vi. (오늘 종일 맑은 하늘이 이어지겠고, 미세먼지 걱정 없겠습니다.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ là 6 độ ở Seoul, 9 độ ở Daejeon, 10 độ ở Gwangju và 12 độ ở Busan. (낮 기온 서울 6도, 대전 9도, 광주 10도, 부산 12도로 어제보다 1~2도가량 높겠습니다.)

Cái lạnh này sẽ bớt dần vào ngày mai. (이번 추위는 내일 낮부터 풀리겠고요.)

Trời sẽ nắng nhiều cho đến cuối tuần, nhưng trời sẽ mưa trên cả nước vào các ngày nghỉ . (주말까지 대체로 맑은 날씨가 이어지다가 휴일에는 전국에 비가 내리겠습니다.)

Cảnh báo hanh khô đang được đưa xuống ở khu vực Yeongdong ở Tỉnh Gangwon. (추위 속에 강원 영동 지역에는 건조주의보가 발효 중입니다.)

Xin đặc biệt chú ý đến các đám cháy khác nhau bao gồm cả cháy rừng. (산불을 비롯한 각종 화재에 각별히 유의하시기 바랍니다.)

지금까지 YTN 권혜인입니다.