“Đừng sợ nước” … Trung tâm đào tạo bơi sinh tồn đầu tiên tại Hàn Quốc

331

“Đừng sợ nước” … Trung tâm đào tạo bơi sinh tồn đầu tiên tại Hàn Quốc đi vào vận hành. (“물 두려워하지 마세요”…전국 최초 생존수영교육거점센터 운영)

[앵커]

Sau vụ tai nạn hồ Sewol ( Vụ tai nạn đắm tàu làm hơn 300 em học sinh th.iệ.t m.ạ.ng ở Hàn Quốc ) Học sinh lớp ba và lớp bốn của trường tiểu học ở Hàn Quốc có nghĩa vụ bắt buộc phải học một khóa đạo tạo bơi sinh tồn. (세월호 사고 이후 초등학교 3, 4학년 학생들이 생존 수영 교육을 의무적으로 받게 돼 있는데요. )

Trung tâm đào tạo bơi lội sinh tồn đầu tiên ở Busan đã được đưa vào hoạt động. (부산에 전국 최초로 생존 수영교육거점센터가 운영에 들어갔습니다. )

Phóng viên Sohn Seong-joo (손형주 기자입니다.)

[기자]

Các em học sinh tiểu học đang thả lỏng chân và cánh tay, thả mình vào dòng nước. (초등학생들이 팔다리에 힘을 뺀 채 물에 몸을 맡깁니다.)

Học sinh đang học cách sống sót khi bơi tại Trung tâm Giáo dục Sinh tồn tại Đại học Hàng hải Hàn Quốc. (한국해양대에 문을 연 생존수영교육거점센터에서 학생들이 생존 수영을 배우고 있는 모습입니다.)

Bơi lội sinh tồn là một phương pháp bơi tập trung vào ‘Nổi’ và ‘Di chuyển’ tập trung vào giữ sự sống khi ở trong nước. (생존 수영은 물속에서 생명을 지키기 위해 ‘뜨기’와 ‘이동’에 중점을 둔 수영법입니다.)

[Em Hong Seo-yeon / Học sinh trường tiểu học Taejong Lớp 4] “Khi em bơi ở bãi biển, em nghĩ rằng mình có thể làm tốt và bơi một cách thú vị, không nguy hiểm nhờ những gì đã được học ở đây.” ([홍서연 / 태종초등학교 4학년] “바닷가에서 수영할 때도 여기서 배운 것처럼 재밌게 또 위험하지 않게 할 수 있을 것 같아요.”)

Trung tâm dự kiến ​​sẽ tiếp nhận 7.000 học sinh từ học sinh lớp 3 đến lớp 4 tại 56 trường tiểu học tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Busan vào tháng 11 năm nay. (센터에서는 올해 11월까지 부산서부교육지원청 관내 56개 초등학교 3∼4학년 학생 7천여명이 교육을 받을 예정입니다. )

Trong thời gian 8 tiếng trong 2 ngày, Đại học Hàng hải Hàn Quốc tiến hành đào tạo thực tế như phương pháp nhảy xuống nước, phương pháp cơ bản bơi sinh tồn và phương pháp thả mình vào dòng nước . (한국 해양대가 입수법, 생존 수영 기본영법, 타인구조법 등 실기교육을 이틀에 걸쳐 8시간 진행합니다.)

Hiệp hội YMCA tiếp sau đó sẽ tiến hành đào tạo sơ cứu và hô hấp nhân tạo lần lượt trong hai giờ. (이어 YMCA가 응급처치와 심폐소생술을 2시간 교육하는 순서로 진행합니다. )

[Lee Jae-hyung / Giám đốc Giáo dục tại Đại học Hàng hải Hàn Quốc] “Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào việc nâng cao an toàn các em học sinh khi tới biển hoặc sông . Dần dần, chúng tôi hiện đang phân chia các khóa đào tạo có tiêu chuẩn và cấp độ riêng biệt và mang tính chuyên nghiệp, hiện tại đang đạo tao cho các em lớp ba, lớp bốn, lớp năm và lớp sáu ở trường tiểu học. ” ([이재형 / 한국해양대 평생교육원장] “학생들의 바다, 강물에 대한 안전에 대해서 적극적으로 저희들이 임할 것이고요. 단계적으로 보면 지금 초등학교 3학년, 4학년, 5학년, 6학년 그에 대한 전문적인 레벨 있는 교육을 수준별로 나누어서 교육을 전문성을 높여서 할 예정입니다.” )

Bơi lội sinh tồn là bắt buộc đối với học sinh tiểu học 3-4 ở Hàn Quốc. (생존 수영은 초등학교 3~4학생들이 의무적으로 받아야 하는 교육입니다.)

Mặc dù các trường đã tự tiến hành tìm kiếm riêng các bể bơi ở xung quanh, nhưng do thiếu cơ sở vật chất khiến học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp nhận giáo dục. (학교가 자체적으로 주변 수영장을 찾아 진행했지만 시설 부족으로 학생들이 교육을 받는 데 어려움이 많았습니다.)

Dự kiến giáo dục bơi sinh tồn ở Hàn Quốc sẽ được thực hiện một cách có hệ thống trong tương lai sau khi trung tâm cơ sở này được thành lập. (거점센터가 생기면서 생존 수영 교육이 앞으로 체계적으로 이뤄질 것으로 기대되고 있습니다.)

연합뉴스 손형주입니다.