Đợt khí lạnh dài nhất bắt đầu, nhiệt đội seoul -11 độ, ngày mai còn lạnh hơn …( 최강 한파 시작, 서울 -11도…내일 더 춥다)

282

Đợt khí lạnh dài nhất bắt đầu, nhiệt đội seoul -11 độ, ngày mai còn lạnh hơn …( 최강 한파 시작, 서울 -11도…내일 더 춥다)

Sáng nay đợt khí lạnh rất mạnh cuối năm tràn về. (오늘 아침 강력한 세밑 한파가 찾아왔습니다.)

Nhiệt độ ở Seoul trên đường đi làm đã giảm xuống âm 15 độ C, (출근길 서울의 체감 온도가 영하 15도까지 떨어졌는데요,)

Ngày mai, nhiệt độ trở nên tồi tệ hơn và không khí lạnh dường như đang ở đỉnh điểm. (내일은 기온이 더 떨어져 한파가 절정에 달할 것으로 보입니다.)

Cùng kiểm tra tình hình thời tiết lạnh trên đường đi làm hiện nay. Phóng viên Park Hyunsil! (중계차 연결해 출근길 추위 상황 알아보겠습니다. 박현실 캐스터!)

Tình hình thế nào ạ, nhìn có vẻ thật sự rất lạnh? (정말 추워 보이는데, 어떻습니까?)

[캐스터]
Vài ngày nữa là năm mới, đợt khí lạnh cuối năm lần này thật sự không hề đơn giản. (새해를 며칠 앞두고 찾아온 이번 세밑 한파, 정말 만만치 않습니다.)

Gió buốt thổi một cách dữ tợn, tay và gò má của tôi cảm giác như bị đóng bang cứng ngắc. (칼바람이 정말 매섭게 불면서 손과 볼이 꽁꽁 얼어붙는 느낌인데요,)

Nhiệt độ hiện tại ở Seoul thấp hơn -11 độ so với sáng hôm qua 9 độ và nhiệt độ cảm giác giảm xuống -15 độ trong gió lạnh. (현재 서울의 기온은 -11도로 어제 아침보다 9도가량 낮고요, 찬 바람에 체감 온도는 -15도까지 떨어졌습니다.)

Khi ra ngoài bạn hãy chọn chiếc áo khoác dày nhất và mặc nó. (나오실 때 가장 두꺼운 외투로 골라 입고 나오시기 바랍니다.)

Cảnh báo chú ý khí lạnh đã được đưa ra ở phía bắc tỉnh Gyeonggi và phía bắc tỉnh Gangwon, và các khu vực trung tâm khác, khu vực nội địa Jeonbuk và Gyeongbuk. (경기 북부와 강원 북부에는 한파 경보가, 그 밖의 중부와 전북, 경북 내륙 지역에 한파주의보가 내려졌습니다.)

Vào ban đêm, nhiệt độ ở tầng thượng lưu giảm tới -30 độ C, khí lạnh ở bắc cực tràn xuống phía nam, làm cho nhiệt độ giảm manh. (밤사이 상층 온도가 -30도에 달하는 북극 한기가 남하하면서 기온이 크게 떨어졌는데요,)

Nhiệt độ của Hwacheon là thấp nhất trong cả nước ở -20,2 độ, (비공식 기록으로 화천 광덕산의 기온이 -20.2도로 전국에서 가장 낮고요,)

Nhiệt độ giảm ở Paju -13,5 độ, Incheon -10,4 độ, Jecheon -9,6 độ. (파주 -13.5도, 인천 -10.4도, 제천 -9.6도까지 떨어졌습니다.)

Ngay cả vào ban ngày, nhiệt độ sẽ vẫn ở mức âm độ. (낮에도 기온은 영하권에 머물겠습니다.)

Seoul-6 độ, Gwangju-1 độ, Daegu 0 độ, Daejeon -3 độ . Thấp hơn 8 ~ 9 độ so với ngày hôm qua. (서울 -6도, 광주 -1도, 대구 0도, 대전 -3도로 어제보다 8~9도가량 낮겠습니다.)

Dự kiến có rất nhiều tuyết rơi trên bờ biển phía tây của Honam và đảo Jeju từ khi màn đêm buông xuống. (한파 속에 밤부터 호남 서해안과 제주도에는 많은 눈이 예상됩니다.)

Vùng núi giữa Jeju, đến ngày kia sẽ có bão tuyết đạt dến cao nhất là 30 cm. (모레까지 제주 산간에 최고 30cm의 폭설이 쏟아지겠고요,)

Cho đến ngày mai, tuyết rơi ở bờ biển phía tây của Honam và đảo Jeju khoảng 2 ~ 7cm, bờ biển phía tây của Chungnam là 1 ~ 3cm ở nội địa Honam. (내일까지 호남 서해안과 제주도에 2~7cm, 충남 서해안과 호남 내륙에도 1~3cm의 눈이 오겠습니다.)

Sáng mai, nhiệt độ buổi sáng sẽ giảm xuống -13 độ, cái lạnh sẽ đạt đến đỉnh điểm, (내일은 서울 아침 기온이 -13도까지 곤두박질 하면서 한파가 절정에 달하겠고요,)

Dự kiến thời tiết sẽ lạnh hơn hàng năm, cho đến đầu năm mới. (새해 초까지 예년보다 추운 날씨가 이어질 전망입니다.)
지금까지 태평로에서 YTN 박현실입니다.