Đội cứu hộ đã không làm đúng trách nhiệm gây ra sự đáng tiếc lớn.

92

Một sinh viên đại học đầu gieo mình xuống sông hàn, đã trực tiếp gọi điện cầu cứu 119 nhưng do bị hiểu nhầm là cuộc điện thoại trêu đùa nên đã không có cuộc cứu hộ gây ra nhiều tranh cãi. ( 한강에 투신한 대학생이 직접 구조요청을 했는데, 119 대원이 장난 전화처럼 응대한 사실이 드러나 논란이 된 일이 있었죠.)

Gia đình của sinh viên thiệt mạng đã nhận được đoạn video thời điểm xảy ra tai nạn và công bố nó. (숨진 학생의 유족이 사고 당시 CCTV 화면을 입수해 공개했습니다.)

Được xác nhận sau khi gieo mình xuống sông, em học sinh này đã gọi cứu hộ liên tục trong 5 phút. (투신한 뒤 5분 만에 구조 요청을 한 걸로 확인됐는데..)

Đội cứu hộ đã không làm đúng trách nhiệm gây ra sự đáng tiếc lớn. (제대로 대응했더라면, 하는 아쉬움이 큽니다.)

Phóng viên Kim Chul-in. (김채린 기자의 보도입니다.)

Một người phụ nữ đứng trên cầu Mapo vào lúc bình minh. (새벽 시간, 마포대교 위에 서있는 한 여성.)

Đi đi lại lại một lúc rồi cô ấy hướng đến lan can (1분 동안 서성이다 난간으로 향합니다.)

Ngày 27 tháng 11 năm ngoái lúc 1:23 sáng. (지난해 11월 27일 새벽 1시 23분.)

Đó là sự xuất hiện cuối cùng của cô Choi sinh viên đại học, người đã chết do gieo mình xuống sông Hàn. (한강에 투신해 숨진 대학생 최 모 씨의 마지막 모습입니다.)

Khoảng 5 phút 30 giây sau khi rơi xuống, cô Choi đã trực tiếp gọi điện yêu cầu cứu hộ trong trạng thái cơ thể vẫn đang bị ngập trong nước sông Hàn. (최 씨는 투신한 지 5분 30초 뒤 강물에 빠진 상태에서 직접 전화로 구조를 요청했습니다.)

Nhân viên 119 đã xuống lệnh đội cứu hộ xuất phát trong vòng một phút sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhưng anh ta trả lời rằng điều đó là không thể tin được. (119 대원은 신고 1분여 만에 출동 지령을 내리긴 했지만, 믿기 어렵다는 반응을 보입니다.)

Nhân viên 119 “Ồ, vâng, bạn đang ở giữa sông sao vẫn nói chuyện điện thoại rõ vậy ạ, bạn đang vừa bơi trên song vừa gọi điện cho tôi phải không?” ([119 대원: “아 그래요? 근데 한강인데 말을 잘 하시네요? 지금 강에서 수영하시면서 저하고 통화하는 거예요?”)

Cô Choi: “Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là cuộc điện thoại để đùa giỡn” (최○○ : “죄송한데 장난전화 아니거든요.”)

Người nhân viên đó và đội cứu hộ cũng xác nhận người gọi điện đó lời nói cũng lắp bắp, và hình như đang trong một hoàn cảnh xấu”. (이 대원은 구조대에도 신고자가 “말도 어눌하고 상태가 상당히 안좋다”라고 전달한 것으로 확인됐습니다.)

Đội cứu hộ đã kết thúc cuộc tìm kiếm trong khoảng 20 phút sau khi đi hai vòng cầu quanh cầu Mapo. (구조대는 마포대교를 2번 왕복한 뒤 약 20분 만에 수색을 종결했습니다.)

Thông thường, khi nhận tin báo có người tự vẫn, phải tìm kiếm đến khi tìm thấy người thì thôi. (통상 투신 신고가 들어오면, 사람을 찾을 때까지 수색하는 것과 대조적입니다.)

Do nghi ngờ tính xác thực của cuộc điện thoại báo tin. (신고의 신빙성을 의심한 겁니다.)

Gia quyến của Choi/Đã thay đổi giọng nói: “Họ nói đã tìm kiếm 20 phút sau khi nhận điện báo, là vì họ không nghĩ đó là một vụ gieo mình xuống song thực sự.” (최 씨 유족/음성변조 : “신고 후 20분 수색했다는 얘기는, 투신이 확실하다는 생각을 안 하신 거네요.”)

Kwon Suk-yong/Giám đốc Trụ sở Sở Cứu hỏa Seoul: “Có thể suy đoán là như vậy.” (권석용/서울소방본부 조사주임 : “뭐 그렇게 유추해볼 수 있습니다.”)

Gia đình nạn nhân đang phản đối rằng những người cứu hộ vì đã bỏ lỡ cơ hội cứu người do sự ứng cứu chậm trễ, chẳng hạn như đã không kiểm tra camera quan sát. (유족은 구조 당국이 CCTV도 확인하지 않는 등 부실 대응으로 사람을 살릴 기회를 놓쳤다고 항의하고 있습니다.)

Gia đình cô Choi/ Đã thay đổi giọng nói : “Thật đáng buồn khi những người có nghĩa vụ phải cứu sống người khác đã bỏ lỡ nó ở nhiều cơ hội và gây ra cái chết, thật sự quá buồn.”] ([최 씨 유족/음성변조 : “살려야 하는 의무를 가진 사람들이 여러 부분에서 그걸 놓쳐서 죽게 됐다는 게 굉장히 서글프죠.”)

Trụ sở Lính cứu hỏa Seoul,người nhân viên nhận cuộc điện thoại khi đó không giải thích rõ rang được tại sao lại xử lý công việc như vậy và đang bị cảnh sát điều tra hành vi . (감찰 조사에 착수한 서울소방본부는 전화를 받은 대원이 왜 그런 대응을 했는지 제대로 설명하지 못하고 있다며 경위를 확인 중이라고 밝혔습니다.)

Đội ngũ dịch tin

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây