Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 13 năm 2018

209

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo các điểm tiếp nhận đăng ký kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 13 (từ ngày 10-13/5/2018) của 63 tỉnh/thành phố như sau:

Xem thêm: 49 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động đi Hàn Quốc năm 2018

Xem thêm tin tức

>> Năm 2018 Hàn Quốc có thêm một tháng mùa hè

>> Đập thủy điện tại Lào ” bị vỡ” do công ty xây dựng SK của Hàn Quốc tham gia thi công

>> Mức lương tối thiểu năm 2019 là 8.350 won

>> Giới chủ và người lao động vẫn bất đồng về mức lương tối thiểu năm 2019

>> Đề xuất lương tối thiểu năm 2019 của giới lao động và giới chủ

>> Ủy ban lương tối thiểu: “Vẫn quyết định lương tối thiểu năm sau dù giới lao động không tham gia thảo luận”

>> Gần 90% cơ quan Nhà nước áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt

>> Giới lao động phản đối Chính phủ thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu

>> Bộ Tuyển dụng và lao động công bố hướng dẫn áp dụng giảm thời gian làm việc

>> Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu