Dân số đa văn hóa tăng vọt … Tỉnh Gyeonggi-do mở rộng thêm ‘Hiệu sách đa văn hóa đa ngôn ngữ’

189

Dân số đa văn hóa tăng vọt … Tỉnh Gyeonggi-do mở rộng thêm ‘Hiệu sách đa văn hóa đa ngôn ngữ’ (다문화 인구 급증…경기도 ‘다문화 서가’ 확대)

[앵커]

Số lượng cư dân nước ngoài sống ở Hàn Quốc đang lên tới gần 2 triệu người vì số lượng gia đình đa văn hóa tăng nhanh do hôn nhân quốc tế. (국제결혼으로 다문화 가정이 급증하면서 국내 거주 외국인 인구가 200만명에 육박하고 있습니다.)

Do đó, Gyeonggi-do đã quyết định mở rộng giá sách đa văn hóa cho mỗi thư viện để cư dân nước ngoài có thể xem sách bằng ngôn ngữ bản địa của họ. (이에 경기도가 외국인 주민들이 모국어로 된 책을 볼 수 있도록 도서관마다 다문화 서가를 확충하기로 했습니다.)

Phóng viên Gangchang-gu. (강창구 기자입니다.)

[기자]
Thư viện chứa đầy những quyển sách, và đầy ắp bởi những độc giả tại đây. (책들이 가득 찬 도서관이 독서 열기로 가득합니다.)

Rất nhiều người đang ở đây, lật từng trang sách một cách thật yên tĩnh, và tất cả sách họ đọc đều là các ấn phẩm tiếng nước ngoài. (여럿이 모여 조용히 책장을 넘기고 있는데 이들이 읽는 것은 모두 외국어 서적입니다.)

Kệ chứa đầy sách từ Trung Quốc, Nga, Indonesia, Nepal và các nước khác. (서가에는 중국, 러시아, 인도네시아, 네팔 등 각국의 책들이 가득합니다.)

Đây là một thư viện đa văn hóa ở Ansan, Gyeonggi-do nơi có nhiều người nước ngoài sống nhất trong cả nước Hàn Quốc. (전국에서 외국인이 가장 많이 거주하는 경기도 안산의 다문화도서관입니다.)

Thư viện chứa đầy ắp hơn 9.000 đầu sách từ 24 quốc gia. (도서관에는 24개국 9,000여권의 원서가 빼곡히 채워져 있습니다.)

Trung bình có khoảng 100 cư dân nước ngoài đến đọc sách mỗi ngày. (하루 평균 100여명의 외국인 주민들이 찾아와 책을 봅니다.)

“Có cả các cuốn sách của quốc gia khác. Đặc biệt, có rất nhiều sách từ Trung Quốc. Tôi rất vui khi thấy cuốn sách ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Và cũng có nhiều tạp chí mới từ Trung Quốc. ” (<박영숙 / 중국 이주민(경기 안산시)> “다른 나라 책도 있잖아요. 특히 중국에서 온 책들도 많아요. 그러면 모국어책을 볼 수 있어서 너무 좋아요. 중국에서 온 최신 잡지들도 많아요.”)

Tỉnh Gyeonggi mở rộng đáng kể hiệu sách đa văn hóa với những cuốn sách đa dạng từ nước ngoài. (경기도는 이처럼 해외 각국의 다양한 서적을 갖춘 다문화 서가를 대폭 확대합니다.)

Đầu tiên, sẽ tạo ra các hiệu sách đa văn hóa ở một bên của thư viện công cộng đại diện ở mỗi thành phố và quận và dự kiến sẽ chuẩn bị những đầu sách bán chạy nhất và sách mới xuất bản của riêng từng quốc gia. (우선 시·군마다 대표 공공도서관 한쪽에 다문화 서가를 만들어 나라별 베스트셀러와 신간 서적 등을 채울 예정입니다.)

Hiện vẫn chưa vượt quá 17 địa điểm, và mục tiêu là dần dần mở rộng số lượng hiệu sách đa văn hóa lên thành hơn 260 thư viện công cộng. (현재 17곳에 불과한 다문화 서가를 260여개 공공도서관으로 점차 확대하게 목표입니다.)

“Để tạo ra một môi trường mà người dân đa văn hóa có thể tiếp cận sách bằng tiếng mẹ đẻ của họ, lắp đặt các hiệu sách đa văn hóa và hỗ trợ phí mua sách đa văn hóa tại 31 thư viện của thành phố và quận. ” (<박경숙 / 경기도 도서관지원팀장> “다문화인이 모국어책을 접할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다문화 도서구입비를 31개 시·군 거점 도서관에 지원하여 다문화 서가를 설치…”)

Tỉnh Gyeonggi có kế hoạch tăng ngân sách để mua sách liên quan đến đa văn hóa hàng năm và đồng thời để chạy các chương trình có phương pháp đọc sách đa văn hóa đa dạng, phong phú. (경기도는 매년 다문화 관련 도서구입예산을 대폭 증액하는 동시에 다양한 다문화 독서프로그램을 운영할 예정입니다.)
연합뉴스TV 강창구입니다.

kcg33169@yna.co.kr

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23