Cựu Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc phải đến bệnh viện để phẫu thuật vai.

370

Cựu Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc phải đến bệnh viện để phẫu thuật vai.(박근혜 전 대통령, 어깨 수술 위해 병원 도착)

Đoàn xe rời khỏi nhà giam Seoul vào khoảng hơn 10 giờ, là đoàn xe đón cựu Tổng thống Park đến Bệnh viện SeongMo . (앞서 10시가 조금 넘은 시각에 서울구치소를 출발해서 지금 박 전 대통령을 태운 호송차량이 서울 성모병원에 조금 전에 도착한 모습 보여드리고 있습니다. )

Vì tất cả các thủ tục nhập viện đã được hoàn tất trong hôm nay, nên tổng thống Park sẽ ngay lập tức được chuyển thẳng đến phòng điều trị nội trú. (오늘 일단 입원서류는 모두 제출된 상태기 때문에 곧바로 입원 병실로 올라갈 것으로 보입니다. )

Park, người đã ở ngục tù hai năm năm tháng vì vụ án của Quân đoàn Nông nghiệp Quốc gia Hàn Quốc, hiện nay đã được đưa vào Bệnh viện SeongMo ở Seoul hôm nay để phẫu thuật vai và bệnh viêm dính bao khớp . (국정농단 사건 등으로 2년 5개월째 구치소에 수감 중이던 박 전 대통령이 어깨수술, 오십견 수술을 받기 위해서 서울 성모병원에 오늘부터 입원을 합니다. )

Hiện nay trên màn hình có thể nhìn thấy một chút tình hình lúc này. Các quan chức liên quan đang xuống xe trước. Và kế sau đó cựu tổng thống Park. (지금 화면에 잠깐 모습이 보이고 있는데요. 관계자들이 먼저 내리고요. 그리고 박 전 대통령이 잠시 뒤에 내릴 것으로 보입니다. )

Vì tình trạng vai của bà Park không được cải thiện. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định phẫu thuật tại một bệnh viện bên ngoài . (법무부는 어깨 상태가 호전되지 않아서 수술을 외부병원에서 받는 것으로 결정을 했고요. )

Vì vậy, hôm nay, cựu tổng thống Hàn Quốc, bà Park đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. (그래서 오늘 이렇게 지금 병원으로 박 전 대통령을 이송을 해서 입원 치료를 받게끔 하고 있습니다. )

Tình trạng bệnh của bà Park đã có từ khi trong tù từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 cho đến bây giờ. Hiện tại, chỉ với việc đi xuống xe đối với cựu Tổng thống Park cũng có vẻ khá khó khăn. (2017년 3월 31일 구속 수감된 상태로 계속 있었는데. 박 전 대통령 지금 차에서 내리는 것도 상당히 힘겨워 보입니다. )

Hiện tại bà Park đang phải được người xung quanh dìu dắt mới đi được, hình ảnh này làm phóng viên nghĩ rằng có thể bà sẽ phải đi bằng xe lăn. (주변 사람들이 부축을 하면서. 지금 가리고 있어서 잘 보이지는 않습니다마는 휠체어에 타는 것이 아닌가 생각이 되는데요.)

Bà Park hiện đang mặc một bộ đồ bệnh viện và ra khỏi xe. (박 전 대통령이 지금 병원복을 입고 그리고 차에서 내리는 모습을 보여드리고 있습니다.)

Thật khó để nhìn thấy vì các quan chức đang che quay bà để các phóng viên không thể quay phim. Tuy nhiên, vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh bà tổng thống đang sử dụng xe lăn. (관계자들이 카메라에 촬영이 되지 않도록 가리고 있기 때문에 잘 보이지 않습니다마는 휠체어에 타고 이동을 하는 모습을 볼 수 있습니다. )

Khi ra khỏi xe, có thể thấy bà Park rất khó khăn và có thể thấy mọi người xung quanh giúp đỡ bà mới xuống được xe. (차에서 내릴 때 상당히 힘겨워하는 모습을 볼 수 있었고 주변 사람들이 부축을 하는 모습도 볼 수 있었는데요. )

Cựu tổng thống Park đeo khẩu trang và ngồi xe lăn và tiến vào trong bệnh viện. (마스크를 착용하고 휠체어에 탄 채로 병실로 올라갔습니다. )

Bà Park dự định ở lại đây tại Bệnh viện SeongMo ở Seoul cho đến khi bà hồi phục sau ca phẫu thuật. (박 전 대통령은 수술을 받은 뒤에 회복될 때까지 이곳 서울 성모병원에 머무를 계획입니다.)