Tàu điện ngầm

211

Cụ ông hơn 80 tuổi bị đâm vào tàu điện và t̵h̵i̵ệ̵t̵ ̵m̵ạ̵n̵g̵ trên đường ray. (선로서 전동차에 치여 80대 숨져)

Đêm ngày hôm qua, một cụ ông 80 tuổi đã bị đâm bởi một chuyến tàu điện ngầm đã và t̵h̵i̵ệ̵t̵ ̵m̵ạ̵n̵g̵.̵ Và gây ra các hoạt động tàu điện ngầm đã bị gián đoạn. (어젯밤 80대 남성이 달리던 전동차에 치여 숨져 지하철 운행이 한때 차질을 빚었습니다.)

Tin tức về vụ việc, Phóng viên Lee Ji Eun đưa tin. (사건 사고 소식, 이지은 기자가 보도합니다.)

Những người đàn ông cầm theo cáng đi về phía đường ray tàu điện ngầm. (들것을 든 남성들이 지하철 선로로 향해 걸어갑니다.)

Vào khoảng 10 giờ tối hôm qua, Cụ Song Mo, 85 tuổi, đ̵ã̵ ̵c̵h̵.̵ế̵t̵ do đâm phải tàu điện trên một tuyến đường sắt chạy giữa Ga 가산디지털단지역 và Ga Guro ở Seuol. (어젯밤 10시쯤 서울 가산디지털단지역과 구로역 사이 선로에서 85살 송 모 씨가 달리는 전동차에 치여 숨졌습니다.)

Vụ tai nạn này đã làm cho tàu điện ngầm tuyến 1 và tàu KTX đi về hướng ga Seoul bị gián đoạn vận hành cho đến nửa đêm. (이 사고로 서울역 방향으로 가는 지하철 1호선 상행선 전동차와 KTX 열차의 운행이 자정 무렵까지 지연됐습니다.)

Các quan chức của cục đường sắt Hàn Quốc cho biết chỉ có một trong hai đường ray có thể vận hành do hậu quả của v̵ụ̵ ̵t̵a̵i̵ ̵n̵ạ̵n̵, gây ra sự ùn tắc lớn. (코레일 관계자는 사고 여파로 선로 2곳 중 1곳만 운행하다 보니 병목 현상이 빚어졌다고 설명했습니다.)

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ và Cục đường sắt Hàn Quốc đang điều tra chính xác vụ việc. ( 경찰과 코레일 측은 사건 경위를 조사중입니다. )

KBS 뉴스 이지은입니다.