Cứ 3 người Hàn Quốc thì có 1 người không rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

475

Người Hàn Quốc khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng cứ 3 người thì có 1 người không rửa tay. (공중화장실 이용 3명 중 1명은 손 안씻어)

Cứ 3 người Hàn Quốc thì có 1 người không rửa tay khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng. (공중화장실 이용자 3명 중 1명은 손을 안 씻는 것으로 나타났습니다.)

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã quan sát 1.039 người Hàn Quốc sử dụng nhà vệ sinh công cộng tại Bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul từ ngày 19 đến 24 tháng trước và phát hiện ra rằng có 339 người, 32,5%, không rửa tay. (질병관리본부는 분당서울대병원과 지난달 19일부터 24일까지 공중화장실을 사용한 1,039명을 관찰한 결과, 32.5%인 338명이 전혀 손을 씻지 않았다고 밝혔습니다.)

43% chỉ rửa tay bằng nước và cái được gọi là ” Rửa tay đúng cách ” tức là người rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong hơn 30 giây chỉ đạt 2%. (43%는 물로만 손을 씻었고, 30초 이상 흐르는 물에 비누로 손을 씻는 ‘올바른 손 씻기’를 한 사람은 2%에 머물렀습니다.)

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc nhấn mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách sau khi sử dụng nhà vệ sinh, vì có nhiều mầm bệnh trong tay nắm cửa nhà vệ sinh công cộng và nắp bồn cầu. (질병관리본부는 공중화장실 문고리나 변기 뚜껑 등에 병원성균이 많기 때문에, 화장실 이용 뒤, 올바른 손 씻기를 실천하는 것이 중요하다고 강조했습니다.)

연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23