Công ty cho vay bất hợp pháp ở Hàn Quốc nhắm vào thanh thiếu niên” bòn rút tiền bằng lãi xuất 240%

331

” Công ty cho vay bất hợp pháp ở Hàn Quốc nhắm vào thanh thiếu niên” bòn rút tiền bằng lãi xuất 240% … Đe d.ọa và giam giữ (‘10대 노린 불법 대부업’ 240% 이자 뜯어내…협박·감금까지 )

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ công ty cho vay bất hợp pháp, công ty này thậm chí cho cả người ở độ tuổi chưa kiếm được tiền là thanh thiếu niên vay tiền, sau đó bòn rút bằng lãi xuất rất cao. (돈벌이가 없는 청소년에까지 돈을 빌려주고 고액의 이자를 뜯어낸 불법 대부업자들이 경찰에 붙잡혔습니다.)

Các học sinh vay tiền, phải khổ sở vật lộn với lãi xuất phát sinh khổng lồ chất cao như núi tuyết, và thậm chí còn bị đe dọa và giam cầm . (눈덩이처럼 불어난 이자에 쩔쩔매던 학생들은 협박과 감금에 시달리기도 했습니다.)

Phóng viên Ahn Seung-gil (안승길 기자가 보도합니다.)

[리포트]

Khi cảnh sát ấp đến, công ty cho vay bất hợp pháp này thậm chí còn không có biển hiệu. (경찰이 간판도 없는 한 불법 대부업체를 들이닥칩니다.)

[“Không có chứng từ vay mượn, tôi xé tất cả đi rồi.”] ([“차용증이 없어요. 다 찢어 버려서.”])
 

Thêm một công ty cho vay bất hợp pháp khác. (또 다른 불법 대부업체.)

Công ty này đưa một loạt các hình ảnh các bó tiền mặt lên mạng xã hội để kéo sự chú ý của mọi người. (SNS에 현금다발이 찍힌 사진을 올려놓고 사람들을 끌어모읍니다.)

Tầng lớp khách hàng có cả thanh thiếu niên đang cần tiền trợ cấp ngay lập tức. (당장 용돈이 필요한 10대 청소년들이 주 고객층이었습니다.)

Trong lãi xuất phát sinh khổng lồ chất cao như núi tuyết, ” Chặn khả năng trả tiền”, người vay tiền khổ sở vì bị đe dọa, đôi khi còn bị giam cầm trong xe. (눈덩이처럼 불어나는 이자에, ‘돌려막기’를 하며 갖은 협박에 시달려야 했고, 차에 감금되기도 했습니다.)

[Nội dung cuộc gọi từ Công ty cho vay bất hợp pháp / Đã thay đổi giọng nói : ” Anh đã mượn của tôi 130 tờ rồi đúng không ? , lãi 130 tờ của anh là 2 triệu 300 nghìn won. Cứ thêm một ngày là thêm 200.000 nghìn won. ([불법 대부업자 통화 내용/음성변조 : “너 나한테 백30장 빌렸지? 너 백30장 이자는 2백30이야. 하루 지날 때마다 이자는 20만 원이야.”])

Họ là những người trẻ tuổi không có tiền, nhưng bọn chúng lợi dụng điểm sẽ bòn rút được tiền nếu đe dọa cha mẹ của họ . (돈벌이가 없는 청소년들이지만, 부모를 협박하면 돈을 뜯어낼 수 있다는 점을 노렸습니다.)

[Phụ huynh của người bị hại / Đã sửa đổi giọng nói : “Tôi đã nói với con đừng làm gì không đâu do ở xung quanh đây có rất nhiều tổ trức xã hội đen … Chúng nói sẽ đưa con tôi đến trước mặt tôi để đe dọa tôi”] ([피해 학생 부모/음성변조 : “주변에 조폭들이 있으니까 허튼 수작하지 말아라… 애기를 데려가겠다고 제 앞에서 협박을 하더라고요.”])

Lãi suất tối đa hợp pháp ở Hàn Quốc là 24% mỗi năm, nhưng họ đã áp dụng ít nhất một mức lãi suất rất cao 240% mỗi năm. (법정 최고금리는 연 24퍼센트지만, 이들은 최소 연 240퍼센트가 넘는 초고금리를 적용했습니다.)

Đã có 31 nạn nhân bị bòn rút tiền theo phương pháp này kể từ tháng 5 năm ngoái. (지난해 5월부터 넉 달 동안 이런 식으로 돈을 뜯긴 피해자만 31명.)

100 triệu won tiền gốc thì chỉ với số tiền lãi chúng lấy đi cũng hơn 30 triệu won . (원금 1억 원에, 챙긴 이자만 3천만 원이 넘습니다.)

Một học sinh cấp 3 vay 2 triệu won và đã phải trả 6 triệu won trong bốn ngày. (한 고등학생은 2백만 원을 빌렸다가 나흘 만에 6백만 원을 갚기도 했습니다.)

[Park Jung-geun / Trưởng nhóm điều tra của Cơ quan cảnh sát tỉnh Jeonbuk 2: “Chúng tôi sẽ truy quét mạnh một cách có hệ thống thông qua việc theo dõi liên tục các hoạt động quảng cáo cho vay hoặc cho vay bất hợp pháp trên mạng xã hội Hàn Quốc …”] ([박정근/전북지방경찰청 광역수사2팀장 : “SNS상에서 조직적으로 대부 광고를 하거나 불법대출을 하는 행위에 대해서 지속적인 모니터링을 통해 강력 단속할….”])

Cảnh sát đã bắt giữ hai người nghi phạm, và khởi tố không giam giữ 4 người với tội danh hành hu.ng người có tổ trức, giam giữ người trái phép và vi phạm luật cho vay. (경찰은 대부업법 위반과 감금 등의 혐의로 조직폭력배 등 2명을 구속하고, 4명을 불구속 입건했습니다.)
KBS 뉴스 안승길입니다.