Công bố phương án sửa đổi cơ chế quyết định mức lương tối thiểu

330

Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jae-gap chiều hôm 7/1 đã công bố phương án sửa đổi cơ chế quyết định mức lương tối thiểu. Trọng tâm trong phương án là việc phân tách Ủy ban lương tối thiểu hiện nay thành Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu và Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu.

Trước tiên, Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu gồm các chuyên gia sẽ thu thập ý kiến trong xã hội, định ra phạm vi nâng lương tối thiểu. Sau đó, Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu quyết định về mức lương cuối cùng trong phạm vi đó.

Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu gồm 9 chuyên gia, trong đó giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ mỗi bên tiến cử 3 người. Tương tự như Ủy ban lương tối thiểu hiện nay, Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu gồm các ủy viên đại diện người lao động, doanh nghiệp và ủy viên công ích do Chính phủ và Quốc hội tiến cử.

Tiêu chuẩn quyết định lương tối thiểu được bổ sung thêm các tiêu chuẩn về tình hình kinh tế, như tình hình tuyển dụng hiện tại, tình hình chi trả bảo hiểm xã hội có liên quan đến lương tối thiểu.

Chính phủ nhận định sự đổi mới sẽ đảm bảo tính khách quan trong quá trình ra quyết định về mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, giới lao động lại đang phản đối mạnh mẽ, cho rằng cơ chế này loại bỏ những người lao động ra khỏi quá trình quyết định.

Chính phủ sẽ tổ chức một buổi thảo luận giữa giới chuyên gia vào ngày 10/1, rồi sau đó thu thập ý kiến trực tuyến toàn dân về phương án sửa đổi.

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây