Cố gắng buôn lậu 418 chiếc điện thoại đã qua sử dụng vào Việt Nam

291

Cố gắng b̵u̵ô̵n̵ ̵l̵ậ̵u̵ ̵ 418 chiếc điện thoại đã qua sử dụng vào Việt Nam .(베트남에 중고폰 418대 밀반입 시도 한국인 체포)

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị c̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ địa phương bắt gặp khi đang cố gắng buôn lậu hơn 400 điện thoại thông minh đã qua sử dụng vào Việt Nam. (베트남에 400대가 넘는 중고 스마트폰을 밀반입하려던 한국인이 현지 경찰에 붙잡혔다. )

Theo Vietnam News (VNA), một người đàn ông Hàn Quốc, Omo (35 tuổi), ̵đ̵ã̵ ̵b̵ị̵ ̵b̵ắ̵t̵ vào chiều hôm qua khi cố gắng buôn lậu 418 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng (trị giá 150 triệu won) tại một sân bay quốc tế ở Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam. (21일 베트남뉴스통신(VNA)에 따르면 한국인 오모(35) 씨는 전날 오후 베트남 남부 호찌민의 떤 선 국제공항에서 중고 스마트폰 418대(1억5천만원 상당)를 밀반입하려다가 체포됐다.)

Anh Ô, người nhập cảnh vào Việt Nam như một khách du lịch, đã bị bắt trong quá trình sàng lọc hành lý của hải quan địa phương. (관광객으로 입국한 오 씨는 현지 세관의 수하물 검사 과정에 적발됐다.)

Trường hợp người Hàn Quốc bị bắt khi cố gắng b̵u̵ô̵n̵ ̵l̵ậ̵u̵ ̵điện thoại thông minh đã sử dụng vào Việt Nam cũng không hiếm gặp. Vào tháng 1 năm nay, một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 30 tuổi đang cố lén luồn bí mật 200 chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng vào Việt Nam và đã bị cảnh sát bắt. (우리나라 사람이 베트남에 중고 스마트폰을 밀반입하려다가 적발되는 사례가 종종 발생하고 있다. 올해 1월에는 중고 스마트폰 200대를 몰래 갖고 입국하려던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. )

Năm 2017, hai người Hàn Quốc cố gắng buôn lậu 96 điện thoại đã qua sử dụng đã bị bắt và bị kết án ba năm tù. (2017년에도 중고폰 96대를 밀반입하려던 한국인 2명이 체포돼 각각 징역 3년을 선고받았다. )