Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập đoàn Samsung

264

Chiều 30/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc).

Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô đầu tư, hướng tới Việt Nam trở thành cứ điểm lớn nhất toàn cầu của Samsung. Bên cạnh lắp ráp, tập đoàn Samsung cần mở rộng đầu tư vào một số lĩnh vực mới và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử; sớm triển khai một số dự án nhiệt điện lớn ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung cho biết, Samsung chủ trương mở rộng đầu tư và tăng tỷ lệ nội địa hoá, mong muốn được hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ 4.0, Chính phủ điện tử.

Theo VTV.VN