Chính phủ Hàn Quốc viện trợ nhanh ” 4.2 tỷ Won phí phục hồi khẩn cấp thả m họ a cháy rừng… Và xem xét cho chi phí dự bị khoảng 1,8 nghìn tỷ won”

170

Chính phủ Hàn Quốc viện trợ nhanh ” 4.2 tỷ Won phí phục hồi khẩn cấp … Và xem xét cho chi phí dự bị khoảng 1,8 nghìn tỷ won” (정부 “응급복구 42억 긴급투입…1.8조 예비비도 활용 검토”)

Chính phủ đã khẩn trương đưa 4.2 tỷ won để khắc phục khẩn cấp thi.ệt h.ại th.ảm h.ọa cháy rừng ở tỉnh Gangwon. (정부가 재난사태로 선포된 강원도 산불 피해를 응급 복구하는 데 42억여 원을 긴급 투입했습니다.)

Sau đó, còn có quyết định xem xét chi phí dự trữ 1,8 nghìn tỷ won cho công tác phục hồi th.iệt h.ại. (이후 복구작업에 1조 8천억 원에 이르는 예비비 활용도 검토하기로 했습니다.)

Phóng viên Pyong jung (김평정 기자입니다.)
[기자]
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tận dụng tối đa ngân sách của Hàn Quốc vào thi.ệt hạ.i cháy rừng lần này có thể được coi như là quốc nạn của Hàn Quốc. (국가재난 수준의 극심한 산불 피해에 정부가 재정을 최대한 투입하기로 했습니다.)

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chiến lược và Tài chính và thực thi sử dụng 4,25 tỷ won trước để phục hồi khẩn cấp thi.ệt h.ại. (홍남기 부총리는 기획재정부 긴급회의를 열어 응급복구비로 42억 5천만 원을 우선 집행했습니다.)

Số tiền được chuẩn bị sẵn trong cơ quan thuế tài trợ đặc biệt an toàn thiên tai và quỹ cứu trợ thiên tai sẽ được sử dụng để ổn định cuộc sống của các nạn nhân và bình thường hóa sinh hoạt cho các khu vực bị ảnh hưởng. (재난안전특별교부세와 재난구호비에서 마련된 자금으로, 이재민 생활 안정과 피해 지역 정상화에 쓰이게 됩니다.)

Tiếp theo sau việc phí khắc phục thiệt hại, chính phủ có kế hoạch nhanh chóng thực hiện chi phí kiểm soát thảm họa được phân bổ cho các bộ ban ngành từ vài tỷ won đến 100 tỷ won và còn sử dụng quỹ dự trữ khoảng 1,8 nghìn tỷ won với mục tiêu có thể được sử dụng trong các khu vực khủng ho.ảng việc làm hoặc khủng ho.ảng công nghiệp nếu cần thiết. . (응급복구비 다음으로 정부는, 부처별로 수백억 원에서 천억 원씩 배정돼 있는 재난대책비를 신속하게 집행하고, 필요할 경우 재난 대응 또는 고용·산업위기 지역에 쓸 수 있는 1조 8천억 원의 목적예비비도 활용할 방침입니다.)

Những người bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ về chế độ thuế. (이와 함께 피해 주민에게는 세제 지원도 이뤄집니다.)

Cụ thể, các khoản thanh toán thuế, VAT và thuế thu nhập dự kiến phải nộp vào tháng Tư và tháng 5 năm nay sẽ được kéo dài tối đa đến tháng 9 và đối với người có khoản tiền chậm nộp thuế chậm bị x.ử lý thanh lý tài sản như tịch thu bất động sản sẽ được hoãn x.ử lý đến cao nhất 1 năm. (올해 4월과 5월로 예정된 법인세와 부가가치세, 그리고 종합소득세의 납부기한이 최대 9개월까지 연장되고, 체납액이 있는 납세자는 압류 부동산 매각 같은 체납처분 집행이 최대 1년 미뤄집니다.)

Các doanh nghiệp mất hơn 20% tài sản kinh doanh do thảm họa có thể được giảm bớt thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp theo tỷ lệ tổn thất. Nếu là đối tượng đang bị điều tra thuế vụ, có được hoãn hoặc ngưng việc điều tra. (재해로 사업용 자산을 20% 이상 잃은 사업자는 상실 비율에 따라 소득세와 법인세를 공제받고, 세무조사 대상이라면 연기 또는 중지 조치를 받을 수 있습니다.)

Chính phủ cũng có kế hoạch thực hiện công tác cứu trợ thiên tai càng nhanh càng tốt, bằng hợp đồng linh động thay vì đấu thầu cạnh tranh, nếu cần cứu trợ khẩn cấp. (정부는 또, 재해복구 공사가 급히 필요한 경우에는 경쟁입찰 대신에 수의계약으로 최대한 빨리 집행할 계획입니다.)
YTN 김평정[pyung@ytn.co.kr]입니다.