Chỉ vì 20k won mà nó nở lòng nào kêu người lại bắt ba mẹ em!

112

Bởi người Việt Nam với nhau cùng mang dòng máu Việt với nhau luon la con ganh ghét hãm hai lẫn nhau huống chi la khác nước!

Chỉ vi có 20k mà nó nở lòng nào kêu người lại bắt ba mẹ em! Cũng may la mẹ em bữa nay lam riêng nên chi cha em bị bắt. Em mong người đó cũng có trong hội này đọc sưu tầm của em rồi ngẫm nghĩ!

Đã qua đây ai cũng làm cực khổ hết! Quả Báo Đến sớm lắm hãy đợi đó!

Chỉ vì là công việc khác nhau ngày 80k và 100k won hai vợ chồng chị kia làm 3 bữa ngày 100k rồi nên chị chủ mới bảo là hôm nay đến lượt ba em đi làm ngày 100k và vợ chồng kia 80k chi kia bảo thay phiên nhau làm chứ một người làm hoài để người khác người khác lam nữa! Rồi hai vợ chồng đó chửi um sùm bảo không lam nữa sẽ kêu người bắt hết còn bảo an không được tao phá cho hôi nay kia!

Vậy không biết cự cãi thế nao cha em mới sang ai kêu đi đâu thi làm đó em chi nghe bà chủ kể lai như vậy! Hôm nay ra đồng ba em bị bắt giờ đang ở 출입국 광주 em nhìn cha ma rớt nước mắt! Ba em thấy em khóc ổng cũng khóc theo em luôn! !!.rồi còn hỏi khi nao người ta thả ba ra người ta có bắt cha ở tù không? Mà em nghẹn lòng em bảo đóng phạt xong nó thả ra ba yên tâm không sao đâu! Không những mình ba em mà con có vợ chồng cô chú khác tất cả 3 người bị bắt.

Là người việt với nhau đùng ai có duy nghĩ bất nhân như thế!

Ý kiến của cộng đồng