Chi tiêu cho giáo dục, hưởng thụ tăng lên do chế độ tuần làm việc 52 giờ

110

Người lao động Hàn Quốc chi tiêu mạnh hơn cho giáo dục và các thú vui, sở thích so với năm ngoái, có nguyên nhân chủ yếu là việc triển khai chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ.

Ngày 10/3, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục thống kê quốc gia cho biết, tổng chi tiêu cho giáo dục tư nhân của các hộ dân đã đạt 42.240 tỷ won (37,2 tỷ USD) trong năm ngoái, tăng 3,2% so với năm 2017. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009.

Chi tiêu của hộ dân cho các thú vui, sở thích như giải trí đạt 67.230 tỷ won (59,2 tỷ USD), tăng 4,6% so với năm 2017. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2011, vốn đạt 5,8%.

Một quan chức BOK nhận định chi tiêu cho giáo dục bởi những người trong độ tuổi 20 và 30 dường như đã tăng lên, và tăng một cách đáng kể bắt đầu từ quý III, thể hiện tác động của chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2018, các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có trên 300 nhân viên đã áp dụng Luật tiêu chuẩn lao động sửa đổi, giảm thời gian làm việc tối đa trong tuần từ 68 giờ xuống còn 52 giờ.