Trang web về việc làm “Job Korea” hôm thứ Hai (3/9) cho biết mức lương bình quân của sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường làm việc tại các doanh nghiệp lớn là 40,6 triệu won (36.480 USD)/năm, trong khi tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 27,3 triệu won (24.530 USD)/năm, tức chênh lệch gần 12.000 USD, tương đương gấp khoảng 1,4 lần.

Kết quả trên được trang web này tiến hành đối với 154 doanh nghiệp lớn và 242 doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các nhân viên là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

So với kết quả điều tra tương tự vào năm ngoái, mức lương đã tăng 2,6% ở các doanh nghiệp lớn và tăng 1,2% ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chênh lệch mức lương của nhân viên mới ở các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên từ 12,6 triệu won (11.300 USD) trong năm ngoái lên 13,3 triệu won (11.950 USD) trong năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *