Ca sĩ Seung Ri, Jung Joon-young, Choi Jong Hun … Bị tình nghi về tộ.i gì, và sẽ phải nhận mức á.n như thế nào

254

Ca sĩ Seung Ri, Jung Joon-young, Choi Jong Hun … Bị tình nghi về tộ.i gì, và sẽ phải nhận mức á.n như thế nào. (승리·정준영·최종훈…어떤 혐의, 어떤 처벌)

Seung Ri, Jung Joon-young, Choi Jong Hun … (승리, 정준영, 최종훈…)

Những ngôi sao đã và đang tỏa sáng đã rơi xuống và biến thành t.ộ.i ph.ạm bị tình nghi. (빛나던 스타들이 범죄 혐의의 피의자로 전락했습니다.)

Khi nội dung tin nhắn được chia sẻ bí mật trên KakaoTok của những người này được công khai, sự nghi ngờ ngày càng lớn hơn. (이들이 은밀히 나눈 카카오톡 내용이 공개되면서 의혹은 일파만파 커지고 있는데요.)

Cùng phóng viên Kim Soo-yeon tóm tắt các tình tiết của v,ụ án này. (김수연 기자가 얽히고 섥힌 범죄 정황을 정리해봤습니다.)

Một cửa hàng r.ư.ợu được mở tại Gangnam, Seoul vào năm 2016. (2016년 서울 강남에 문을 연 주점입니다.)

Đây là quán r.ư.ợu của ca sĩ Seung Ri, Jung Joon-young và Choi Jong Hun đã cùng nhau đầu tư. (가수 승리와 정준영, 그리고 최종훈이 함께 투자한 술집입니다.)

Và họ cũng xuất hiện cùng nhau trong một phòng trò chuyện kakaotalk được cho là có vấn đề trong vụ á.n lần này. (이들은 이번에 문제가 된 대화방에 고스란히 함께 등장합니다.)

Trong phòng trò chuyện này cũng bao gồm cả Yumo, người đã thành lập một công ty có tên Glass Holdings cùng với ca sĩ Seung Ri. (이 대화방에는 승리와 함께 유리홀딩스라는 회사를 설립한 유모 씨도 포함돼 있습니다.)

Tuy nhiên, trong quá trình thành lập Glass Holdings, đã có nghi ngờ được đưa ra là ca sĩ Seung Ri và Yumo đã có hành vi môi giới m.ạ.i d.â.m. (그런데 이 유리홀딩스를 설립하는 과정에서 승리와 유 씨가 성매매를 알선했다는 의혹이 제기됐습니다.)

Được biết, trong đoạn chat KakaoTok của những người này có chứa một câu “chuẩn bị một người phụ nữ” cho các nhà đầu tư ở Đài Loan. (이들이 나눈 대화엔 대만 투자자를 위해 “여성을 준비하라”는 정황이 담긴 것으로 알려졌습니다.)

Ca sĩ Seung Ri còn bị nghi ngờ đã phân phối m.a t.ú.y trong hộp đêm mang tên “Burning sun” của mình. (승리의 또 다른 혐의는 클럽 ‘버닝썬’의 마약 유통입니다.)

Seung Ri qua kiểm tra đã âm tính với ma t.ú.y tuy nhiên do liên quan đến nghi ngờ phân phối m.a t.ú.y trong hộp đêm Burning sun. Anh chàng ca sĩ này vẫn được đưa lên thành đối tượng điều tra. (승리는 마약검사에서 음성이 나왔지만, 클럽 버닝썬의 마약 유통 의혹에 관련해선 여전히 수사 대상에 올라 있습니다.)

Các video và hình ảnh s.e.x được ca sĩ Jung Joon-young đăng lên phòng chat dường như đã được đăng lên ít nhất sáu lần, một số video và ảnh không được quay và chụp tại Hàn Quốc mà là ở nước ngoài nhưng vẫn không thể tránh được hình phạ.t. (가수 정준영 씨가 대화방에 올린 성관계 동영상과 사진은 적어도 6건 이상, 일부는 국내가 아닌 해외에서 촬영된 것으로 보이지만 처벌은 피해갈 수 없습니다.)

Đến thời điểm hiện tại, nếu tất cả các cá.o b.uộc trên được thừa nhận, Jung có thể bị kết án lên tới bảy năm t.ù. (지금까지 알려진 혐의가 모두 인정될 경우 정 씨는 최장 7년 이상의 징역형에 처해질 수도 있습니다.)

Choi Jong Hun, một ca sĩ khác của công ty, (밀땅포차의 또 다른 동업자 가수 최종훈 씨.,)

Vào tháng 3 năm 2016, đã công khai một nội dung có trong KakaoTalk, về việc anh chàng ca sĩ này đã bị bắt vì lái xe khi sa.y rượ.u, nhưng đã nhờ đến người thân là cảnh sát để sự việc không bị đăng báo. (2016년 3월 음주운전으로 적발됐지만 보도를 무마하기 위해 지인과 경찰 등에 청탁한 정황이 담긴 카카오톡 내용이 공개됐습니다.)

Trong đoạn hội thoại của ca sĩ Choi Jong Hun, Seung Ri và Jung Joon-young vào thời điểm Club Bmonkey ở Gangnam, do 3 anh này chung vốn thì có một đoạn hội thoại gây nghi ngờ họ đã móc nối với cảnh sát. (최 씨와 승리, 정준영 씨 등이 투자한 강남의 클럽바 몽키뮤지엄 개업 당시 나눈 대화에도 경찰과의 유착 의혹이 담겨 있습니다.)

“Yoo nói” Tôi đã thấy anh ta nhắn tin cho cảnh sát trưởng. ” (“유 씨가 ‘경찰총장’ 과 문자하는 것을 봤다”는 말이 등장합니다.)

Nếu nhờ yêu cầu, nhờ vả viên chức nhà nước để bao che liên quan đến công việc, cũng có thể bị áp dụng thêm tội hối l.ộ . (직무와 관련해 공무원이 뒤를 봐주도록 청탁했다면 뇌물 혐의가 적용될 수 있습니다.)
KBS 뉴스 김수연입니다.