Cảnh sát khởi tố chủ trang trại tấ.n cô.n.g một nhân viên cục xuất nhập cảnh khi đang kiểm tra người cư trú bất hợp pháp.

307

Cảnh sát khởi tố chủ trang trại tấ.n cô.n.g một nhân viên cục xuất nhập cảnh khi đang kiểm tra người cư trú bất hợp pháp. (불법체류자 단속 출입국사무소 직원 폭행한 농장주 입건)

Sở cảnh sát Gyeonggi Pocheon ngày 29 tháng 4 đã khởi tố không giam giữ ông A (66) vì nghi ngờ đ.á.n.h một nhân viên của phòng xuất nhập cảnh ( Cản trở người thi hành công vụ ) khi anh nhân viên này đang thực hiện kiểm tra có hay không người cư trú bất hợp pháp trong trang trại . (경기 포천경찰서는 불법체류자 단속을 하던 출입국사무소 직원을 때린 혐의(공무집행방해)로 A(66)씨를 불구속 입건했다고 29일 밝혔다. )

A bị nghi ngờ tấn công nhân viên của Văn phòng xuất nhập cảnh Hàn Quốc là anh B (50) tại một trang trại chăn nuôi của ông ta ở Thành phố Pocheon, vào lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 5. (A씨는 지난 28일 오후 2시께 자신이 운영하는 포천시의 한 가축사육 농장에서 양주출입국관리사무소 직원 B(50)씨를 폭행한 혐의를 받고 있다. )

Ông A đã tấn công anh B để chặn khi anh này đang cố gắng vào trang trại để kiểm tra xem trang trại này có tuyển dụng những người nhập cư bất hợp pháp hay không . (A씨는 B씨가 농장 내 외국인 불법체류자 고용 여부 등을 확인하고 단속하기 위해 들어가려 하자 막아서며 폭력을 행사한 것으로 파악됐다. )

Cảnh sát dự định gọi cho A trong thời gian sớm nhất để điều tra động cơ gây án. (경찰은 조만간 A씨를 불러 범행 동기 등에 대해 조사할 예정이다. )

[연합뉴스]