Phát hiện chất gây ung thư trong một trang trại lươn nước ngọt (민물장어)

171

Một trang trại lươn nước ngọt quy mô lớn ở Gochang-gun, tỉnh Jeonbuk xuất hiện chất hóa học bị cấm sử dụng vì có tính gây ung thư , Các nhà chức trách bắt đầu điều tra. (전북 고창군에 있는 대형 민물장어 양식장에서 사용이 금지된 발암성 화학물질이 나와 당국이 조사에 나섰습니다.)

Kết nối với phóng viên hiện trường. Phóng viên ojeomgon! (취재기자 연결합니다. 오점곤 기자!)

Nếu nhắc đến quậm Kochang, là khu vực nổi tiếng với lươn, hãy cho chúng tôi biết thật chi tiết. (고창이라고 하면 장어로 유명한 지역인데 파장이 만만치 않을 것 같은데 자세히 전해주시죠.)

Đây là một trang trại lươn nước ngọt lớn, cao cấp. (상당히 큰 고창 민물장어 양식장인데요.)

Các nhà chức trách đang đứng ra điều tra các hóa chất gây ung thư bị cấm xuất hiện trong trang trại lươn nước ngọt này. (이 민물장어 양식장에서 사용이 금지된 발암성 화학물질이 나와 당국이 조사에 나섰습니다.)

Video bạn đang xem đã được nhóm phóng viên lấy tin tức của chúng tôi thực hiện. (현재 보고 계신 영상은 저희 취재팀이 양만장을 촬영해서 보내온 것입니다.)

Các chất gây ung thư đã được phát hiện vào ngày 21 của tháng trước. (발암성 물질이 검출된 것은 지난달 21일입니다.)

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ra một chất độc mạnh đang bị cấm gọi là nitrofuran. (한국수산물품질관리원이 밝인 내용인데 독성이 강해 사용이 금지된 발암성 물질 ‘니트로푸란’이 검출됐다고 밝혔습니다.)

Ở phía trại lươn nói rằng vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp tiêu chuẩn chứng nhận quản lý an HACCP. (이 양만장 측에서 해썹이라는 안전관리인증기준을 신청하는 과정에서 문제가 불거졌다고 합니다.)

Trong quá trình chứng nhận, một chất gây ung thư đã được tìm thấy trong một bể nước, sau đó hơn 70 bể nước đã bị kiểm tra. (인증과정에서 양만장에 있는 1개 수조에서 발암성 물질이 발견돼 이후 70여 개 수조 전체를 확인했습니다.)

Trên 1 nửa số đó là trong trên 42 bể nước, chất Nitrofuran đã được phát hiện. (그랬더니 절반 이상인 42개 수조에서 니트로푸란이 검출됐습니다.)

Quận Gochang đã ra lệnh dừng xuất hàng và vận chuyển của trang trại lươn nước ngọt này và chỉ thị sẽ cho hủy 91 tấn lươn. (고창군은 이에 따라 양만장 민물장어의 이동과 출하를 중지시키고 장어 91톤을 폐기할 것을 지시했습니다.)

Hiện tại nhóm phóng viên đã nghe được lời giải thích của chủ trang trại lươn. (현장 취재 중인 저희 취재팀이 해당 양만장 주인의 해명을 들었습니다.)

Chủ nhân trang trại lươn nói “ Tôi thừa kế trang trại này từ người cha quá cố, nên thuốc diệt khuẩn có sẵn trong kho, tôi cứ thế lấy ra sử dụng “ (양만장 주인은 “돌아가신 아버지에게 양만장을 물려받았는데 창고에 살균제가 있어서 그냥 사용했다.)

Tôi đã sử dụng nó mà thật sự không biết là có chất gây ung thư bị cấm. Quận Gochang là nơi nổi tiếng với lươn. Tôi hy vọng những trại lươn khác sẽ không bị ảnh hưởng gì. (사용이 금지된 발암성 물질인지 정말 모르고 사용했다. 고창 지역이 장어로 유명한데 다른 양만장 관자들에게 피해가 안 갔으면 좋겠다” 이런 해명을 했습니다.)

Nhân viên quản lý chất lượng hải sản đã đến trại lươn trên và cho biết hiện tại đang điều tra và chọn ra ngẫu nhiên các trại nuôi hải sản trên toàn quốc để kiểm tra xem có them trang trại nào đang sử dụng chất bị cấm là Nitrofuran nữa hay không. (앞서 해당 양만장을 방문한 수산물품질관리원은 니트로푸란 성분을 사용한 양만장이 더 있는지 확인하기 위해 전국의 양어장을 무작위로 골라 지금 검사하고 있다고 밝혔습니다.)

Nitrofuran là một kháng khuẩn tổng hợp phạm vi rộng, bị cấm vì nó có thể gây ung thư nếu nó được ăn bởi con người. (니트로프란은 광범위 합성 항균 물질로 사람이 먹으면 암을 유발할 수 있어 사용이 금지된 약품입니다.)

Tuy nhiên, hiện nay dư luận vẫn đang xôn xao vì không biết cách đối phó của cơ quan chức năng có hợp lý hay không, trai trạng nuôi lươn trên đã được xác nhận lươn được sản xuất ở đây đang được các cửa hàng hải sản giữ và bán. Liệu có những con lươn bên trong có chất gây ung thư đã được xuất xưởng hay chưa. (그런데 해당 양식장은 수도권 등에 이곳에서 생산된 장어를 판매하는 매장을 갖고있는 것으로 확인돼 혹시 발암물질이 포함된 장어가 출하됐는지, 또 당국의 대처가 적절한 지에 대해서는 논란이 일 것으로 보입니다.)

Theo YTN NEWS