“Bột và rỉ sét từ sữa hộp bột” … Bé sơ sinh phải cấp cứu .

295

“Bột và rỉ sét từ sữa hộp bột” … Bé sơ sinh phải cấp cứu . (“분유통에서 녹가루”…갓난아기 응급실행)

Trẻ sơ sinh ăn sữa bột trong chai sữa bột bị rỉ sét phải nhập viện. (녹슨 분유통에 있던 분유를 먹은 갓난아기가 병원 입원까지 하는 일이 벌어졌습니다.)

Vào tháng 3 trước đó, Kang Mo, 24 tuổi, nói rằng sau khi cho con gái cô, bé được 30 ngày tuổi ăn một loại sửa bột nổi tiếng ở quốc nội Hàn Quốc , đã xuất hiện triệu chứng nôn mửa và tiểu chảy và phải nhập viện . (24살 강 모 씨는 지난 3월 국내 유명업체의 분유를 생후 30일 된 딸에게 먹였다가 딸이 설사와 구토 증세를 보여 일주일 남짓 입원했다고 말했습니다.)

Tại một bệnh viện đại học, bé được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày và viêm kết tràng nhưng không thể rõ nguyên nhân. (대학병원에서는 원인을 알 수 없는 이유로 위장염과 결장염에 걸렸다는 진단을 받았습니다.)

Cô Kang phát hiện ra ở miệng hộp sữa bột đã bị rỉ sét và phản ánh lên doanh nghiệp sữa, em bé đã bị tiêu chảy do ăn phải rỉ sét. (뒤늦게 분유통 입구 쪽이 녹슨 것을 발견한 강 씨는 녹가루 때문에 아기가 탈이 낫다며 해당 업체에 항의했습니다.)

Phía công ty tuyên bố rằng không có khả năng xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất và cho rằng cô Kang có thể đã bảo quản hộp sữa bột không đúng cách và làm rỉ sét. (업체 측은 제조 공정에서는 문제가 생길 수 없다며 강 씨가 분유통을 잘못 보관해 녹이 슬었을 가능성이 있다고 주장했습니다.)

Công ty sữa đã đề cập rằng đến kết quả thí nghiệm, khi để hộp sữa ở môi trường có máy tạo ẩm thì sản phẩm làm từ doanh nghiệp khác cũng rất dễ trở nên rỉ sét . (특히 가습기를 가동한 상황에서 소량의 물이 튄 분유통을 그대로 두면 다른 업체 제품도 쉽게 녹이 슨다고 실험 결과를 언급하기도 했습니다.)

Cô Kang phản đối và nói rằng không có máy tạo độ ẩm trong nhà và bé đã bị tiêu chảy sau hai ngày bắt đầu ăn sữa bột và không hề có sự bất cẩn khi bảo quản hộp . (이에 강 씨 측은 집 안에 가습기가 없는 데다, 분유를 먹기 시작한 지 이틀 만에 탈이 났다며 보관상 부주의는 없었다고 맞섰습니다.)

이형원 [lhw90@ytn.co.kr]