Bộ bình đăng giới tổ chức sự kiện “Mời bố mẹ du lịch Hàn Quốc 3 ngày 4 đêm”

20

Khó khăn lớn nhất đối với phụ nữ nhập cư kết hôn với chồng hàn quốc là ‘nỗi cô đơn’ (결혼이주여성들 정착에 가장 큰 어려움은 ‘외로움'(종합))

Lời mời dành cho bố mẹ đẻ bên nhà vợ ở Việt Nam… 3 ngày 4 đêm du lịch hàn quốc. (여가부, 베트남 등 친정부모 초청…3박 4일간 한국관광.)

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình từ ngày 26 sẽ tổ chức một sự kiện “ Trải nghiệm văn hóa hàn quốc trong 3 ngày 4 đêm và mời bố mẹ đẻ của các cô dâu lấy chồng hàn quốc và đang định cư ở Hàn Quốc. (여성가족부가 26일부터 3박 4일간 ‘결혼이주여성 친정 부모 초청 및 한국문화체험 행사’를 연다.)

Việt Nam 33 gia đình, 11 gia đình Campuchia và mời 2 gia đình người Myanmar. (베트남 33가정, 캄보디아 11가정, 미얀마 2가정이 초대됐다.)

Đối với phụ nữ di cư kết hôn và đến hàn quốc làm dâu, định cư ở hàn quốc. Lễ hội sẽ cố gắng san bằng nỗi cô đơn của họ, được xếp vào nỗi khó khăn nhất mà họ phải gặp. Theo 2015 Khảo sát gia đình đa văn hóa phụ nữ nhập cư, sự cô đơn là thách thức lớn nhất mà họ gặp phải . Đó là một thách thức lớn hơn so với việc nuôi dạy con cái hay tìm một công việc. (한국으로 시집온 결혼이주여성이 국내에 정착하는 데 가장 큰 어려움으로 꼽힌 외로움을 덜어주려는 자리다. 2015년 다문화가족실태조사 결과에 따르면 결혼이주여성은 국내 정착의 가장 큰 어려움으로 외로움을 꼽았다. 자녀교육과 일자리 문의보다 힘든 난관이었다.)

Lễ hội lần này rất đa dạng, bao gồm gia đình đa văn hóa, gia đình bố, mẹ đơn thân, gia đình chỉ có ông bà và cháu. Thực hiện nhằm nâng cao nhận thức xã hội, đây là dự án đầu tiên gần đây được thực hiện bởi Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, Ngân hàng KB Kookmin, Quản lý tài sản KB và Quỹ trẻ em. (이번 행사는 다문화가족을 포함해 한부모·조손가족 등 다양한 가족에 대한 사회인식을 개선하기 위해 최근 여성가족부와 KB국민은행·KB자산운용·어린이재단이 협무협약을 맺은 데 따른 첫 번째 사업이다.)

Buổi biểu diễn của đoàn serotonin bao gồm các màn trình diễn truyền thống như múa dân gian và biểu diễn múa, một màn trình diễn hợp xướng của một dàn hợp xướng đa văn hóa gồm mười một phụ nữ nhập cư đã kết hôn và một màn trình diễn guitar của Quartet Seoul Guitar. (다문화가정 출신 모델 한현민 씨 사회로 진행됐으며 ‘세로토닌 예술단’의 풍물·탈춤 등 전통공연, 결혼이주여성 11명으로 구성된 다문화화합창단 ‘행복메아리’의 합창공연, ‘서울기타콰르텟’의 클래식기타 공연 등이 이어졌다.)

Cô A người Việt Nam, đã kết hôn và sống ở hàn quốc 5 năm nói: “Cha tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn van tim nhân tạo ở Việt Nam”, ông nói. “Tôi muốn được điều trị tại một bệnh viện Hàn Quốc nhân dịp đến lần này. (베트남 출신 결혼 5년차 A씨는 “친정아버지가 베트남에서 인공판막을 다는 대수술을 했다”며 “이번에 오신 김에 한국 전문병원에서 진료를 받게 해드리고 싶다”고 감격해 했다.”)

Bộ trưởng Jin nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng thêm nữa, thông qua sự kiện này, phụ nữ nhập cư đã kết hôn hy vọng có chút thoải mái trong tâm trí, gia đình đa văn hóa có thể xóa bỏ mọi phiền muộn trong cuộc sống thường ngày , nâng cao nhận thức xã hội để và trở thành một phần trong xã hội của chúng ta. (진선미 장관은 “이번 행사를 통해 결혼이주여성들이 조금이나마 마음의 위안을 얻길 바라며, 여가부는 다문화가족이 우리사회에서 당당한 사회주체로 살아갈 수 있도록 일상 속 불편을 해소하고 사회인식을 개선해 나가는 데 더욱 노력하겠다”고 말했다.)

Thông tin đăng ký

Điện thoại: 055-329-6349/070-4219-6866

Mẫu đăng ký: Tại Đây