Bắt giữ tổ chức Thái Lan vận chuyển m.a t.úy Philopon ( Thuốc ch.ích gây ngh.iện ) thông qua đường bưu điện hàng không quốc tế

138

Bắt giữ tổ chức Thái Lan vận chuyển m.a t.úy Philopon ( Thuốc ch.ích gây nghi.ện ) thông qua đường bưu điện hàng không quốc tế. (국제 우편으로 필로폰 반입한 태국조직 검거)

Một tổ chức buôn bán m.a t.úy Thái Lan buôn lậu Philopon ( Thuốc ch.ích gây nghiệ.n ) thông qua đường bưu điện hàng không quốc tế đã bị cảnh sát bắt. (국제항공 우편을 통해 필로폰을 밀반입한 태국인 마약 유통조직이 경찰에 붙잡혔습니다.)

Nhóm buôn bán ma túy của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonbuk đã bắ.t giữ ba người, trong đó có A, 36 tuổi, quốc tịch Thái Lan, do nghi ngờ vi ph.ạm luật liên quan đến tàn.g trữ và vận chuyển m.a t.úy. (전북지방경찰청 마약수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 태국 국적의 36살 A 씨 등 3명을 구속했습니다.)

A bị cá.o buộc nhập khẩu 675 gram Philopon ( Thuốc chí.ch gây ngh.iện ) trị giá thị trường khoảng 2 tỷ 200 triệu won, thông qua đường bưu điện hàng không quốc tế từ Là.o với mục đích phân phối thuốc phiện cho các khu công nghiệp nơi nhiều công nhân nước ngoài làm việc. (A 씨 등은 외국인 노동자가 많이 근무하는 산업단지 등에 마약을 유통할 목적으로 라오스에서 국제항공 우편을 통해 필로폰 675g, 시가 22억 원어치를 들여온 혐의를 받고 있습니다.)

Cảnh sát cho biết họ lần theo hộp hàng chuyển phát nhanh để bắt giữ được tổ trức này và cũng đang theo đuổi tổ trức cung cấp m.a t.úy tại Lào cùng với sự hợp tác quốc tế. (경찰은 택배 상자를 추적해 유통 조직을 잡았으며 국제 공조로 라오스 마약 공급책도 뒤쫓고 있다고 밝혔습니다.)