Bắt giữ “Giám đốc bệnh viện thất đức” liên tục chậm lương nhân viên

124

Bắt giữ “ Giám đốc bệnh viện thất đức ” liên tục chậm lương nhân viên. (직원 임금 상습 체불 ‘악덕 병원장’ 구속)

Tại thời điểm này, đây đang là bài viết thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (이 시각, 누리꾼들에게 뜨거운 관심을 받고 있는 기사입니다.)

Bắt giữ giám đốc bệnh viện liên tục ăn chặn tiền lương của nhân viên bệnh viện như y tá, điều dưỡng. (간호조무사 등 병원 노동자의 임금을 상습적으로 떼먹은 병원장이 구속됐습니다.)

Bộ Lao động và Việc làm Ansan đã bắt giữ giám đốc bệnh viện Bae Mo do nghi ngờ trì hoãn thanh toán hơn 51 triệu won tiền lương và phụ cấp nghỉ dưỡng của 7 nhân viên. (고용노동부 안산지청은 노동자 7명의 임금과 휴업수당 등 5,100 여만원을 체불한 혐의로 병원장 배모 씨를 구속했다고 밝혔습니다.)

Ông Bae đã được xác định đã chậm lương mang tính thường xuyên liên tục, đã không trả lương khoảng 337,45 triệu won cho 50 người lao động trong bốn năm qua. (배 씨는 최근 4년 동안 노동자 50명의 임금 3억 3,745만원을 주지 않은 상습 체불자로 파악됐습니다.)

Theo kết quả điều tra. Ông Bae, người điều hành ba bệnh viện, đã ăn chặn lương nhân viên bằng phương pháp lặp lại là đình chỉ công việc, sa thải nhân viên cũ rồi tuyển dụng nhân viên mới và quỵt lương của họ. (배 씨는 3개의 병원을 운영하며 휴업과 직원 해고, 신규 채용을 반복하며 임금을 체불해 온 것으로 조사됐습니다.)