Bắt đầu từ tháng 1, bắt đầu nhận đăng ký nhận tiền trợ cấp nuôi con

133

Bắt đầu từ giữa trung tuần tháng 1, bắt đầu nhận đăng ký nhận tiền trợ cấp nuôi con, chi cấp cho “Tất cả trẻ em: dưới 6 tuổi. Từ giữa tháng 1 khi Luật Trợ cấp Trẻ em sửa đổi được ban hành, có thể đăng ký nhận trợ cấp trẻ em có thể mà không cần điều tra thu nhập và tài sản rắc rối như trước đây.

Nộ dung Tiếng Hàn: (해부터 만 6살 미만 ‘모든 아동’에게 지급되는 아동수당 신청을 1월 중순부터 받기 시작한다. 개정된 아동수당법이 공포되는 1월 중순 이후부터는 금융조회 동의 절차 등 번거로운 소득·재산 조사 없이 아동수당을 신청할 수 있다.)

Vào ngày 1, Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết: “Kể từ khi dự luật sửa đổi Luật Trợ cấp Trẻ em được ban hành vào giữa tháng 1 thông qua cuộc họp Nội các, bây giờ có thể xin trợ cấp trẻ em một cách dễ dàng. Những trường hợp xin trợ cấp nuôi con trước đây nhưng do tài sản và thu nhập quá lớn nên bị loại ra khỏi đối tượng được trợ cấp sẽ được những nhân viên phụ trách có thẩm quyền của huyện, phường, khu vực đăng ký lại giúp.

Nộ dung Tiếng Hàn: (1일 보건복지부는 “아동수당법 개정 법률안이 국무회의를 거쳐 1월 중순에 공포된 이후부터 모든 아동에게 보편 지급되는 아동수당을 간편하게 신청할 수 있다“며 이같이 밝혔다. 기존에 아동수당을 신청했다가 소득·재산이 많아 지급 대상에서 탈락한 아동은 읍·면·동의 담당공무원이 직권으로 재신청할 예정이기 때문에, 다시 신청할 필요는 없다.)

Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ nộp đơn xin trợ cấp trẻ em, bạn phải tự nộp đơn xin trợ cấp trẻ em trực tiếp. Trẻ em dưới 6 tuổi (sinh vào tháng 2 năm 2013) tính đến ngày 31 tháng 1 năm nay đủ điều kiện nhận trợ cấp. Nếu bạn nộp đơn xin trợ cấp nuôi con vào tháng 1 hoặc tháng 3 năm nay, bạn sẽ nhận được trợ cấp nuôi con hàng quý từ tháng 1 đến tháng 3 vào ngày 25 tháng 4, khi luật sửa đổi được ban hành. Tuy nhiên, trẻ em sinh vào tháng 11 năm 2018 phải đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh. Do đó, Bộ Y tế và Phúc lợi cảnh báo rằng tốt nhất nên nộp đơn càng sớm càng tốt trước giữa tháng 1 ngay cả sau khi khảo sát thu nhập và tài sản như trước đây.

Nộ dung Tiếng Hàn: (하지만 한 번도 아동수당을 신청하지 않았다면, 직접 아동수당을 신청해야 한다. 올해 1월 31일 기준으로 만 6살 미만(2013년 2월 이후 출생) 아동이 지급 대상이다. 올 1~3월에 새롭게 아동수당을 신청하면, 개정된 법이 시행되는 4월 25일에 1~3월 석달치 아동수당을 소급해 지급한다. 다만 2018년 11월생인 아동은 출생일로부터 60일 안에 신청해야 소급 지급되므로, 기존처럼 소득·재산 조사를 거치더라도 1월 중순 이전에 가능한 빨리 신청하는 편이 좋다고 복지부는 당부했다.)

Từ tháng Tư năm nay, một người 65 tuổi có mức thu nhập và tài sản thấp hơn 20% sẽ nhận được trợ cấp cơ bản tối đa là 300.000 won mỗi tháng. Mức lương trợ cấp tối đa hàng tháng là 250.000 won là tiêu chuẩn của năm ngoái nhưng sau khi cân nhắc tính toán tỷ lệ nghèo đói của các hộ gia đình người cao tuổi đang tang lên, chính phủ sẽ kéo tiền hỗ trợ cơ bản lên sớm hơn. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người sẽ nhận được trợ cấp cơ bản. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp cơ bản có thể giảm một phần tùy theo tiêu chuẩn mức trợ cấp quốc gia hoặc mức chứng minh thu nhập. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc lợi công bố sẽ lựa chọn đối tượng nhận trợ cấp và số tiền trợ cấp tiêu chuẩn là 1,37 triệu won cho các hộ gia đình độc thân và 2,19 triệu won cho các cặp vợ chồng kết hôn từ tháng 1.

Nộ dung Tiếng Hàn: (오는 4월부터 소득·재산 하위 20%에 속하는 만 65살 노인들에게 최대 월 30만원의 기초연금이 지급된다. 지난해 최대 월 25만원이 지급됐는데, 노인가구의 빈곤율이 높아진 점을 감안해 기초연금 인상 시기를 앞당긴 것이다. 약 150만명이 인상된 기초연금 혜택을 받을 것으로 추산된다. 다만 국민연금 급여나 소득인정액 수준 등에 따라 기초연금액이 일부 감액될 수 있다. 아울러 복지부는 1월부터 기초연금 지급대상자 선정 기준액을 단독가구 137만원, 부부가구 219만2천원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 만 65살 이상 노인 가운데 기초연금 수급자가 소득·재산 하위 70% 수준이 되도록 해마다 임금·지가 등을 반영해 기준액을 설정하는 데 따른 것이다. 소득 하위 40%는 2020년, 하위 70%는 2021년이 되어야 최대 월 30만원을 받을 수 있다.)

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng Tư năm nay, mức trợ cấp cơ bản của người được hưởng trợ cấp là người tàn tật sẽ được tăng từ 250.000 won lên 300.000 won mỗi tháng. Theo đó, khoảng 161.000 người sẽ được tang trợ cấp trong số 365.000 người hưởng trợ cấp cho người khuyết tật. Bắt đầu từ tháng 1, tiêu chuẩn trợ cấp tàn tật được đặt ở mức 2,2 triệu won cho các hộ gia đình độc thân và 1,95 triệu won cho hộ gia đình vợ chồng. Bộ Y tế và Phúc lợi đang có kế hoạch tất cả những đối tượng nhận trợ cấp cho người tàn tật có thu nhập mức thấp dưới 70%, đều có thể được nhận mức trợ cấp cơ bản là 300.000 won vào năm 2021.

Nộ dung Tiếng Hàn: (또한 오는 4월부터 기초생활수급자인 장애인연금 수급자의 기초급여액을 현재의 월 25만원에서 30만원으로 인상해 지급한다. 이에 따라 장애인연금 수급자 약 36만5천명 가운데 기초생활수급자인 16만1천여명의 기초급여가 인상된다. 1월부터 장애인연금 지급대상자 선정기준액도 단독가구 122만원, 부부가구 195만2천원으로 상향 조정한다. 복지부는 2021년까지는 소득 하위 70%에 해당하는 장애인연금 대상자 모두가 기초급여액 30만원을 받을 수 있도록 할 예정이다.)

Dịch thuật tại: Yonhapnews

Biên tập dịch bài viết bới admin Kim Kyunga Thông dịch viên chuyên về các loại bảo hiểm.

Kết nối messages: Tại đây

Liên hệ tư vấn: 010.9895.1864 (số điện thoại đã tích hợp sẵn nhận diện bạn chỉ cần ấn vào số điện thoại kết nối được ngay không cần nhớ số)

Các chương trình trợ cấp trẻ em của chính phủ Hàn Quốc

Từ hôm qua mình dịch bài viết thống kế chi tiêu trợ cấp của chính phủ, nhiều bạn hỏi về vấn đề trợ cấp có nhiều người đã được nhận rồi từ 21/9 và 25/10 chính phủ đã chi trợ cấp cho người già và trẻ em đã được hai tháng, các bạn giờ đăng ký vẫn nhận được nhé!

Trợ cấp trẻ em là gì? (아동수당이란?) Các bạn tìm hiểu và đăng ký trực tiếp nộp đơn xin trợ cấp Tại đây

Bên cạnh đó các bạn bảo chồng điện thoại trực tiếp tới tổng đài 129 hoặc trang web http://www.129.go.kr/  web của Sở Y tế và Phúc lợi

Hướng dẫn đăng ký online: http://www.ihappy.or.kr/

Luật trợ cấp trẻ em (아동수당법) Tại đây Tìm hiểu nhiều các luật mới được ban hành Trung tâm thông tin pháp luật http://www.law.go.kr/ Là Cô Dâu Việt Tại Hàn Quốc các web này bạn cần lưu lại và thỉnh thoảng truy cập xem có những quy định mới gì không các bạn nhé!

Minh cũng chỉ tìm hiểu và dịch lại từ các web trên thôi.

Thao khảo các bài biết dưới đây

Trợ cấp trẻ em cho các gia đình có con dưới 6 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đăng ký trợ cấp trẻ

Trẻ em từ 0 tới 5 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp 100.000 won/tháng

Trợ cấp trẻ tháng 10

☆ Tư vấn luật:

– Văn phòng luật sư tư vấn luật Hàn – Việt Thông dịch viên: Bảo Nguyên 010.3107.3712

● ly hôn một phía, kiểm tra ly hôn, rút giấy ly hôn, dịch, công chứng, hợp thức hóa hồ sơ ly hôn để ghi chú ly hôn phía Vn.

● kết hôn Hàn – Việt.

● hồ sơ thăm thân. visa E7 bảo lãnh người thân.

● kiện tụng đòi bồi thường, kiện dân sự + hình sự, thừa kế tài sản.

– Nhắn Tin Trực Tiếp Facebook Tại Đây

Tư vấn hỗ trợ dịch vụ Visa Việt Nam dành cho người mang quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch thương mại hoặc thăm thân.

Nhắn Tin Trực Tiếp Facebook Tại Đây

– Đào thị Thái: 010.6860.3833

Đại lý vé máy bay Vietnam airline

– Nhắn Tin Trực Tiếp Facebook Tại Đây

– Tổng Đài: 1522.3055

– Hoặc: 010.3868.9683