Bắt đầu từ năm sau, sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí.

153

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Tư (21/11) thông báo đã sửa đổi một phần “Tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe” và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2019. Theo đó, bắt đầu từ năm sau, khoảng 7,2 triệu thanh niên trong độ tuổi 20 và 30 tuổi, vốn không thuộc đối tượng được kiểm tra sức khỏe thông thường do Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) tổ chức, sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Cụ thể, hơn 461.000 người phụ thuộc ở độ tuổi 20, 30 tuổi của người tham gia bảo hiểm y tế ở nơi làm việc, cùng 2.468.000 thành viên gia đình của người tham gia bảo hiểm tại khu vực và 114.000 thành viên gia đình của người được hưởng trợ cấp y tế, cũng sẽ được hưởng ưu đãi về kiểm tra sức khỏe từ năm 2019.

Cho tới nay, chỉ có những người tham gia bảo hiểm y tế tại nơi làm việc ở độ tuổi 20, 30 và chủ hộ gia đình, mới được định kỳ kiểm tra sức khỏe miễn phí, dẫn tới tranh cãi trong xã hội về tính công bằng giữa các hộ gia đình trẻ.

Theo dự thảo sửa đổi này, ngoài các nội dung kiểm tra sức khỏe thông thường, những thanh niên độ tuổi 20, 30 sẽ được kiểm tra 1 lần về sức khỏe thần kinh (chứng trầm cảm). Bộ Y tế quyết định bổ sung thêm nội dung kiểm tra này do cân nhắc tới tỷ lệ tự tử ở thanh niên đang ở mức cao. Theo thống kê về nguyên nhân tử vong của Cục thống kê quốc gia, tự tử là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở độ tuổi 20, 30. Hiện tại, Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc chỉ tiến hành kiểm tra chứng trầm cảm 1 lần cho người ở độ tuổi 40, 50, 60 và 70 tuổi.

Theo Kbs News