Bắt đầu thẩm định lương tối thiểu năm 2020

396

Ủy ban lương tối thiểu, cơ quan đối thoại xã hội giữa giới chủ, người lao động và Chính phủ nhằm tiến hành thẩm định và quyết định về mức lương tối thiểu, ngày 30/5 đã mở cuộc họp toàn thể, bầu Giáo sư Park Jun-sik thuộc trường Đại học Hallym làm Chủ tịch. Trước đó, ông Park là ủy viên công ích của Ủy ban này.

Tân Chủ tịch Park nhấn mạnh các tầng lớp, ngành nghề trong xã hội đang mâu thuẫn ý kiến sâu sắc về lương tối thiểu. Trong bối cảnh này, sự trao đổi trong và bên ngoài Ủy ban lương tối thiểu càng mang ý nghĩa quan trọng. Ông cam kết sẽ nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thẩm định lương tối thiểu, lắng nghe ý kiến đầy đủ và công khai các nội dung thảo luận.

Bắt đầu từ cuộc họp cùng ngày, Ủy ban lương tối thiểu sẽ tiến hành tổ chức thêm nhiều cuộc họp toàn thể khác để quyết định về mức lương tối thiểu năm sau. Theo Luật lương tối thiểu hiện hành, thời hạn đăng công báo về lương tối thiểu năm sau là ngày 5/8, tức Ủy ban phải quyết định xong về mức lương tối thiểu muộn nhất là tới trung tuần tháng 7.

Trước đó, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 30/5 đã gửi cho Ủy ban thư bổ nhiệm 10 ủy viên mới, gồm 8 ủy viên công ích do Quốc hội và Chính phủ tiến cử, 2 ủy viên đại diện giới chủ.

Ủy viên lương tối thiểu gồm 9 ủy viên đại diện người lao động, 9 ủy viên đại diện giới chủ và 9 ủy viên công ích, tổng cộng là 27 người. Tuy nhiên, đã có 8 ủy viên xin rút lui, trong đó có Chủ tịch Ryu Jang-soo, nên Ủy ban đã phải thay thế bằng các nhân sự mới.