Bắt chủ doanh nghiệp ăn chặn 60 triệu won, lương của người nước ngoài cư trú bấp hợp pháp

165

Bắt giữ chủ doanh nghiệp ăn chặn 60 triệu won lương của người nước ngoài cư trú bấp hợp pháp. (불법체류 외국인 임금 6천만원 떼먹은 사업주 구속)

Những người lao động nước ngoài đang cư trú bấp hợp pháp là 1 điểm mù trong luật pháp hàn quốc, sau khi tuyển dụng những người này, ông giám đốc này này đã ăn chặn 1 lượng lớn tiền lương, nhưng cuối cùng tên giám đốc thất đức đang bỏ trốn này đã bị bắt giữ. (법의 사각지대에 놓인 불법체류 외국인 노동자를 고용한 뒤 거액의 임금을 떼먹고 잠적했던 악덕 사업주가 결국 구속됐습니다.)

Văn phòng lao động và việc làm ở Daegu West cho biết họ đã bắt giữ Yumo 48 tuổi, một đại diện của một công ty chế biến kim loại ở Goryong-gun, tỉnh Gyeongsang tình nghi ông này đã chậm lương khoảng 60 triệu won của 11 người lao động nước ngoài là người cư trú bất hợp pháp. (대구서부고용노동지청은 불법체류 신분인 외국인 노동자 10명에게 줘야 할 임금 약 6천만원을 체불한 혐의로 경북 고령군 금속가공업체 대표 48세 유모 씨를 구속했다고 밝혔습니다.)

Ông Yoo lợi dụng việc lao động nước ngoài do không có tư cách cư trú tại hàn quốc nên không dễ dàng gì có thể tố cáo ông trong việc chậm lương nên đã thường xuyên chậm thanh toán lương cho công nhân. (유 씨는 체류 자격이 없는 외국인 노동자들이 임금 체불을 쉽게 신고하지 못한다는 점을 악용해 임금을 상습적으로 체불했습니다.)

Văn phòng lao động và việc làm ở Daegu West sau 6 tháng đưa lệnh truy nã đã bắt được tên giám đốc Yoo. (대구서부고용노동지청은 전국에 수배령을 내려 6개월 간 추적한 끝에 유 씨를 붙잡았습니다.)

Dịch tin tại báo điện tử Yonhapnews