Bão ‘Tappa’ đang đang tiến nhanh về phía bắc

565

Bão ‘Tappa’ đang đang tiến nhanh về phía bắc … Cần nâng cao ‘cảnh giác’ (태풍 ‘타파’ 빠르게 북상 중…위기경보 ‘경계’ 격상)

Bão có khả năng đi qua eo biển Hàn Quốc, ảnh hưởng trực tiếp của bão có vẻ sẽ lên đến phạm vi toàn quốc, thiệt hại do gió mạnh là rất đang lo ngại. (태풍은 대한해협을 통과할 것으로 보이지만, 전국이 태풍 직접 영향권에 들어 비바람 피해가 우려됩니다.)

Cùng kết nối với Trung tâm Khí tượng để tìm hiểu những gì đang xảy ra trong cơn bão, Anh Park Hee Won ! (기상센터 연결해 태풍 상황과 전망, 알아봅니다. 박희원 캐스터!)

Hiện nay bão đã di chuyển đến đâu rồi ạ ? (현재 태풍이 어디까지 북상했습니까?)

[캐스터]

Bão Tapa hiện đang đi qua khoảng 630 km về phía tây nam Thành Phố Seogwipo. (현재 태풍 타파는 서귀포 남서쪽 약 630km 해상을 통과하고 있습니다. )

Các đợt gió giật cỡ trung bình hiện cho thấy mắt bão tương đối rõ ràng. (현재 강한 중형급의 타파는 태풍의 눈도 비교적 또렷하게 보이고 있습니다.)

Bão Tapa sẽ tiến về phía bắc với sức gió không hề giảm. (태풍 타파는 지금의 세력을 유지한 채 밤사이 북상하겠습니다.)

Chiều mai, bão sẽ leo lên đến biển gần Thành Phố Sekmwipo gần 70km về phía đông nam, và sau đó sẽ quay về hướng đông để đi qua eo biển Hàn Quốc với tốc độ cao và tiến ra biển Đông. (내일 오후 서귀포 동남쪽 70km 부근 해상까지 바짝 올라오겠고, 이후 동쪽으로 방향을 틀어 대한해협을 빠른 속도로 통과해 동해 상으로 진출하겠습니다.)

Khi cơn bão đi về phía bắc, một cảnh báo bão cho người dân đã được phát đi ở vùng biển xa phía nam của đảo Jeju. (태풍이 북상함에 따라 제주 남쪽 먼 바다에 태풍 경보가 내려졌습니다.)

Đặc biệt, có một trận mưa lớn hơn 20 mm mỗi giờ ở Jeju. (특히 제주에는 시간당 20mm 이상의 강한 비가 오고 있습니다.)

Mưa sẽ lan rộng khắp cả nước qua đêm và mưa sẽ trở nên dày hơn. (밤사이 전국으로 비가 확대되겠고, 빗줄기는 더욱 굵어지겠습니다.)

Lượng mưa hơn 600mm sẽ được đổ ở nhiều nơi trên núi của Jeju cho đến ngày mốt, 400mm bom nước sẽ được đổ xuống Jirisan, bờ biển Yeongnam và miền nam Yeongdong. (모레까지 제주 산간 많은 곳에는 600mm 이상, 지리산과 영남 해안, 영동 남부에도 400mm의 물 폭탄이 쏟아지겠습니다.)

Trời mưa, và cũng gió rất mạnh. (비도 비지만, 바람도 강하겠습니다. )

Sẽ có một cơn gió mạnh từ 35 đến 50 mét mỗi giây trên đảo Jeju, bờ biển phía nam và bờ biển phía đông, và gió sẽ tăng dần ở các khu vực nội địa khác. (제주도와 남해안, 동해안에 초속 35에서 50m의 돌풍이 불겠고요, 그 밖의 내륙에서도 바람이 점차 거세지겠습니다.)

Cần đặc biệt cẩn thận để tránh lũ lụt vùng thấp và thiệt hại về nhà ở. (저지대 침수와 시설물 피해 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.)

지금까지 기상센터였습니다.