Bản tin thời tiết “dự kiến tuyết và mưa sẽ rơi trên toàn Hàn Quốc”

141

Cả ngày hôm nay, có thể là gọi là một ngày rét đậm. (종일 매서운 추위가 기승을 부리고 있습니다.)

Cái lanh của ngày mai có lẽ cũng không hề thua kém. (내일 아침도 추위의 기세가 만만치 않겠는데요.)

Sáng mai, nhiệt độ vào buổi sáng ở seoul giảm xuống -6 độ, cao hơn 2 độ so với hôm nay., thấp hơn hàng năm khoảng 2 độ , dự đoán sẽ rất lạnh. (내일 서울 아침 기온이 -6도까지 떨어지는 등 오늘보다는 2도가량 높지만, 예년 기온을 3도가량 밑돌며 무척 춥겠습니다.)

Đặc biệt, thời tiết lạnh tiếp tục lan rộng ở tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Chungbuk, tỉnh Gyeongbuk và tỉnh Jeonbuk. (특히 경기 북부와 강원, 충북과 경북, 전북 동부에는 한파 특보가 계속되고 있습니다.)

Nếu bạn đang ở trong khu vực này, hãy chú ý đến giữ ấm cơ thể. (이 지역에 계시는 분들은 보온에 더욱 신경 써 주시기 바랍니다.)

Tuy nhiên, dự kiến tuyết và mưa sẽ rơi trên toàn Hàn Quốc. (다만 전국에 눈이나 비가 내릴 것으로 전망됩니다.)

Hôm nay, chúng ta có một bầu trời quang đãng. (오늘 대체로 맑은 하늘이 함께 했습니다.)

Tuy nhiên, rất nhiều tuyết đã rơi ở Ulleungdo đảo Dokdo, báo động sẽ có bão tuyết. (다만 울릉도 독도에는 많은 눈이 쏟아지면서 대설 경보가 내려졌는데요.)

Ngày mai sẽ tiếp tục cho đến khi bình minh và tuyết sẽ được chất dày lên đến 7cm. (내일 새벽까지 이어지면서 최고 7cm의 눈이 더 쌓이겠습니다.)

Các khu vực khác sẽ có nắng, nhưng có những nơi ở Nam Gyeonggi và Chungbuk nơi nồng độ bụi mịn tang cao ở đạt ở mức xấu. (다른 지역은 대체로 맑겠지만, 경기 남부와 충북에는 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 오르는 곳이 있겠습니다.)

Sáng mai, khu vực khí hậu miền trung sẽ tương tự hoặc cao hơn một chút so với hôm nay và khu vực phía nam sẽ thấp hơn 2-4 độ. (내일 아침 기온 중부 지방은 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고, 남부지방은 2~4도가량 낮겠습니다.)

Dự báo, Seoul-6, Daejeon-6, Gangju-5, Busan-1. (서울 -6도, 대전 -6도, 강주 -5도, 부산 -1도로 예상됩니다.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ cao hơn khoảng 2 đến 4 độ so với hôm nay. (낮 기온은 오늘보다 2~4도가량 높겠습니다.)

Tuần tới, nhiệt độ sẽ cao hơn và cái lạnh sẽ ít hơn. (다음 주에는 예년 기온을 웃돌며 추위가 한결 덜하겠습니다.)

Đây là thông tin thời tiết, cho đến thời điểm này. (지금까지 날씨 정보였습니다.)