Bản tin thời tiết “Bụi siêu mịn dày đặc vào ngày mai … Khí hậu sẽ ôn hòa hơn”

190

Bụi siêu mịn dày đặc vào ngày mai … Khí hậu sẽ ôn hòa hơn (내일도 미세먼지 말썽…예년보다 온화)

Hôm nay không phải một ngày rét đậm. (오늘도 극심한 추위는 없었습니다.)

Nhiệt độ buổi sáng Seoul giảm xuống âm 1 độ, nhưng cao hơn bình thường 3 độ. (서울 아침 기온이 -1도로 영하권으로 떨어지긴 했지만, 예년보다는 3도가량 높았는데요.)

Sáng mai, nhiệt độ buổi sáng sẽ cao hơn -2 độ C so với bình thường, nên sẽ không lạnh lắm. (내일도 서울 아침 기온이 -2도로 예년보다 2도가량 높아 크게 춥지 않겠습니다.)

Vào ban ngày, nhiệt độ sẽ tăng lên 7 độ C, cao hơn 1 độ so với hôm nay và cao hơn 3 độ so với thông thường mọi năm. (낮 동안에는 7도까지 기온이 오르는 등 오늘보다 1도, 예년보다 3도가량 높겠습니다.)

Nhưng chất lượng không khí vào ngày mai không tốt. (하지만 내일도 공기 질이 좋지 않습니다.)

Khi bầu khí quyển bị ứ đọng, nồng độ bụi siêu mịn ở khu vực Trung Tây sẽ cao. (대기가 정체되면서 중서부 지역의 초미세먼지 농도가 짙게 나타나겠습니다.)

Nếu bạn đang ở trong khu vực này, xin vui lòng đeo khẩu trang khi ra đường. (이 지역에 계시는 분들은 계속해서 황사용 마스크 챙겨주시기 바랍니다.)

Hôm nay trời đã sáng. (오늘 하늘 자체는 맑았습니다.)

Những hạt mưa chỉ rơi thươt thớt xuống bờ biển phía tây. (대체로 맑은 가운데 서해안으로만 빗방울이 떨어졌는데요.)

Ở khu vực Chungnam và Honam, sẽ có những nơi mưa rơi cho đến tối nay, và tuyết sẽ rơi một chút trên bờ biển phía tây giữa bình minh và sáng mai. (충남과 호남 지역은 오늘 밤까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 내일 새벽부터 오전 사이에는 중부 서해안에 눈이 조금 날리겠습니다.)

Ở những khu vực khác vào ngày mai, chỉ có thể nhìn thấy những đám mây băng qua. (다른 지역은 내일도 구름만 간간이 지납니다.)

Do đó, bầu không khí dường như ngày càng thoải mái hơn. (이에 따라 대기가 점점 더 메마를 것으로 보입니다.)

Đặc biệt là ở Bờ Đông, tình trạng khô vẫn đang tiếp diễn, mọi người hãy chú ý lửa bất chợt . (특히 동해안에는 건조 주의보도 계속되고 있는 만큼 불씨 관리 더욱 철저히 해주시기 바랍니다.)

Sáng mai, nhiệt độ sẽ tương tự hoặc cao hơn một chút so với nhiệt độ trung bình. (내일 아침 기온 예년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.)

Seoul là 2 độ, Daejeon là 3 độ, Gwangju là 1 độ, Busan là 1 độ. (서울 영하 2도, 대전 영하 3도, 광주 영하 1도, 부산 1도로 예상됩니다.)

Nhiệt độ ban ngày sẽ cao hơn bình thường từ 2 đến 4 độ.( 낮 기온은 예년보다 2~4도가량 높겠습니다.)

Seoul là 7 độ, Daejeon là 9 độ, Gwangju là 10 độ, Busan là 11 độ. ( 서울 7도, 대전 9도, 광주 10도, 부산 11도로 예상됩니다.)

Đó là thông tin thời tiết cho đến nay. (지금까지 날씨 정보였습니다.)