Ba người cư trú bhp tại Hàn Quốc bị thương do đã nhảy từ tầng bốn xuống

9

Để chạy truy bắt do đá,nh b,ạc … Ba người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc b,ị t,hương do đã nhả,y từ tầng bốn xuống .(도박 단속 피하려다…4층서 뛰어내린 불법체류자 3명 사상)

Vào buổi sáng sớm hôm nay, ba người Trung Quốc đã nhảy từ một ngôi nhà bốn tầng ở Ansan, một người thniệt nmng và 2 người còn lại bị thương nặng. Khi cảnh sát xuất phát sau khi được thông báo có người đ,ánh b,ạc, những người này do có lai lịch là người cư trú bất hợp pháp nên đã sợ hãi và bỏ chạy và xảy ra sự việc trên. (오늘 새벽, 안산의 한 4층 주택에서 중국인 3명이 뛰어내려 한 명이 숨지고 두 명이 크게 다쳤습니다. 도박 신고를 받고 경찰이 출동하자 불법체류자 신분인 이들이 겁을 먹고 달아나다 벌어진 일입니다.)

Phóng viên Shin Jong-Myung. (신준명 기자입니다.)

Vào buổi sáng sớm khi trời vẫn tối đen, một chiếc xe tuần tra đến một khu dân cư, và sau một lúc, các nhân viên y tế chạy mang theo cáng cứu thương và chạy vào bên trong con hẻm. (깜깜한 새벽 주택가에 순찰차가 도착하더니 잠시 뒤 구급대원들이 들것을 가지고 골목 안으로 달려갑니다.)

Vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, một tin báo có một chiếu b,ạc ở trong một ngôi có nhà nhiều gia đình ở Wongok-dong, Gyeonggi-do, tỉnh Gyeonggi. (오늘 새벽 2시쯤 경기 안산시 원곡동의 한 다세대주택에서 도박판이 벌어졌다는 신고가 접수됐습니다.)

Khi cảnh sát bất ngờ ập đến, 3 trong số những người Trung Quốc đang tập trung ở đó đã nhảy qua cửa sổ ban công tầng 4 và rơi xuống. (경찰이 들이닥치자 모여 있던 중국인 가운데 3명이 4층 베란다 창문에서 뛰어내려 이곳으로 떨어졌습니다.)

Người phụ nữ Trung Quốc tên A đã được chuyển đến bệnh viện, nhưng cô đã ch,ết. Hai người đàn ông, trong đó có một người đàn ông Trung Quốc 50 tuổi, cũng bị thương nặng và chuyển đến bệnh viện. (중국인 여성 A씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 또 중국인 50살 B씨 등 남성 2명도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.)

Họ có thân phận là người cư trú bất hợp pháp. Ông B nói rằng ông sợ bị bắt khi bị cảnh sát điều tra vì ông là người cư trú bất hợp pháp . (이들은 불법 체류자 신분이었습니다. B씨 등은 경찰 조사에서 불법 체류자 신분이라 체포되는 것이 두려웠다고 진술했습니다)

Một viên chức cảnh sát “ Họ hỏi tại sao tôi đến và họ chặn cho tôi không thể vào được. Và chỉ trong thời gian rất ngắn…” (경찰 관계자 “왜 왔냐고 물어보고 못 들어오게 하고 그러는 찰나에…”)

Trong nhà, cảnh sát đã phát hiện hai bàn được cho là được sử dụng để đánh bạc và một chiếc thẻ vẫn chưa bị bóc lớp vỏ ngoài. Chủ sở hữu ngôi nhà tuyên bố rằng ông không đá,nh bạ,c. (집안에서는 도박에 쓰인 것으로 추정되는 탁자 2개와 포장을 뜯지 않은 카드가 발견됐습니다. 집 주인은 도박을 한 건 아니라고 주장합니다.)

Chủ nhà ” Không phải như vậy, tất cả họ là người cùng quê … hôm qua họ nói về công việc” (집주인

“그런 거 아니에요. 다들 같은 고향 사람이라서… 어제는 일자리 얘기하려고”)
Cảnh sát cũng phát hiện 3 người Trung Quốc nữa trong nhà là người cư trú b,ất h,ợp p,háp và đã xử lý cưỡng chế xuất cảnh ra khỏi Hàn Quốc đối với 3 người này. (경찰은 집안에 있던 또 다른 중국인 불법체류자 3명도 강제 출국 조치했습니다.)

TV조선 신준명입니다.