Người Trung Quốc,

1168

Người Trung Quốc, S̵a̵y̵ ̵r̵ư̵-̵ợ̵u̵,̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ người bằng h̵-̵u̵n̵g̵ ̵k̵h̵-̵í̵,̵ vừa gây̵ ̵á̵.̵n̵ ̵x̵ong, tiếp tục̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵h̵àng xóm ở Goshiwon. (만취상태 흉기살인 중국동포, 범행당일 고시원 이웃도 살해)

Ngày hôm qua, một người đàn ông Trung Quốc trên 30 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵m̵ột người đàn ông người Hàn Quốc trong trạng thái s̵-̵a̵y̵ ̵r̵ư̵ợ̵-̵u̵,̵ ̵v̵à người đàn ông này bị phát hiện đã̵ ̵s̵á̵.̵t̵ ̵h̵ại thêm một người đàn ông khác vào ngày xảy ra̵̵̵ ̵̵̵á̵̵̵.̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵m̵̵̵ạ̵̵̵.̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵.̵̵̵ (술에 취해 30대 남성을 흉기로 살해한 혐의로 구속된 중국 동포가 범행 당일 또 다른 남성을 살해한 것으로 확인됐습니다.)

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ hiện đang điều tra động cơ̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵n̵g̵ười với đối tượng là người đàn ông Trung Quốc kia. (경찰은 이 남성을 상대로 반나절 사이 잇따라 살인을 저지른 동기가 무엇인지 조사하고 있습니다.)

<

Phóng viên Park Youngmin. (박영민 기자의 보도입니다.)

Đó là một nhà trọ Goshiwon (고시원)ở Quận Geumcheon, Thành Phố Seoul. (서울 금천구의 한 고시원입니다.)

Vào lúc 1 giờ chiều ngày 19 tháng 5, chủ nhà trọ đã phát hiện một người Trung Quốc, anh A, 52 tuổi, đang nằm gục ở trong phòng, và đã báo̵ ̵c̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵-̵t̵.̵ (19일 오후 1시쯤, 중국동포 52살 A 씨가 방 안에 쓰러져 있는 것을 고시원 주인이 발견해 경찰에 신고했습니다. )

 Chủ nhà trọ Goshiwon/Đã sửa đổi giọng nói: “Tôi đã thử lay cánh tay của anh ấy, lúc đó nó đã trở nên cứng ngắc … anh ấy đã c̵h̵.̵ế̵t̵.̵”̵] ([고시원 관계자/음성변조 : “팔을 움직여 보라고 하더라고요. 그래서 팔을 움직여 보니까 뻣뻣해서…사망하셨더라고요.”])

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ đã phân tích camera quan sát, xác định một người Trung Quốc khoảng 30 tuổi Kim Mo sống trong phòng bên cạnh là ng̵h̵i̵ ̵p̵h̵ạ̵m̵.̵ ̵(̵CCTV 등을 분석한 경찰은 A 씨 옆 방에 살고 있던 30대 중국동포 김 모 씨를 용의자로 특정했습니다.)

 Kim phủ nhận lời buộc tội, tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra bằng chứng, Kim đã thú nhận, do anh A phòng bên liên tục gây ra tiếng ồn nên Kim đ̵ã̵ ̵g̵â̵y̵ ̵á̵.̵n̵.̵ ̵(김 씨는 범행 사실을 부인하다가 경찰이 증거를 제시하자, 옆 방의 A씨가 계속 시끄럽게 해 범행을 저질렀다고 털어놨다고 경찰은 전했습니다. )

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵/Đã thay đổi giọng nói: ” Do 2 phòng sát nhau (Chỉ một bức vách ngăn) nên một âm thanh xào xạc nhẹ cũng thành tiếng ồn. Vì liên tục diễn ra như vậy, nên 2 bên đều gõ vào tường rồi xảy ra đôi co” ([경찰 관계자/음성변조 : “(벽이) 붙어 있으니까 부스럭부스럭대도 시끄러우니까. 계속 그런 거 가지고 둘이 벽 두드리고 실랑이를 했는가 봐요.”])

Tuy nhiên, ông Kim đã bị nghi ngờ là thủ̵ ̵p̵h̵ạ̵m̵ ̵m̵ộ̵t̵ ̵v̵ụ̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵n̵gười khác cùng ngày hôm đó. (그런데 김 씨는 같은 날 또다른 살인을 한 혐의로 구속된 상태였습니다.)

Kim, là người vừa mới gâủ̵ ̵p̵h̵ạ̵m̵ ̵m̵ộ̵t̵ ̵v̵ụ̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵n̵ nơi này, 5 tiếng sau, anh ta leo lên một nóc tòa nhà khác và uống rư̵ợ̵u̵ ̵r̵ồ̵i̵ lại sử dụng h̵u̵n̵.̵g̵ ̵k̵h̵í̵ tấn công một người đàn ông khác. (이곳에서 범행을 저지른 김 씨는 5시간 뒤, 인근 빌딩 옥상에서 술을 마시다 또다른 남성에게 흉기를 휘둘렀습니다.)

Người đàn ông Hàn Quốc, người thậm chí không hề quen biết với Kim, chỉ đi lên nóc tòa nhà để hút̵ ̵t̵h̵u̵ố̵c̵ ̵t̵h̵ì gặp tai̵ ̵n̵ạ̵n̵ ̵n̵à̵y̵, tuy đã được đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng cũng̵ ̵t̵h̵i̵.̵ệ̵t̵ ̵m̵ạ̵.̵n̵g̵.̵ (김 씨와 일면식도 없던 이 남성은 담배를 피러 옥상에 올라갔다가 변을 당해 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.)

Kim bị c̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ bắt khi đang ở gần hiện trường. (김 씨는 현장 주변에 있다가, 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.)

 Kim, đang trong trạng thái̵s̵-̵a̵y̵ ̵r̵ư̵ợ̵-̵u̵ ̵t̵ại thời điểm bị bắt giữ, cho biết anh ta đã t̵ự̵ ̵c̵ã̵.̵i̵ ̵n̵h̵au với chính mình khi say rồi nổi giận và g̵â̵y̵ ̵á̵n̵ ̵.̵ (검거 당시 술에 취해 있던 김 씨는 자신에게 시비를 걸자 화가 나 범행을 저질렀다고 말했습니다.)

Kim, người đã đến Hàn Quốc khoảng 10 ngày trước khi phạ̵m̵ ̵t̵ộ̵i̵, được phát hiện là không có bệnh tâ̵m̵ ̵t̵h̵ầ̵n̵. (범행 10일 전쯤 한국에 들어온 김 씨는 정신병력은 없는 것으로 확인됐습니다.)

C̵ả̵n̵h̵ ̵s̵á̵t̵ đang điều tra các chi tiết các động cơ của Kim trước khi anh ta thực hiện vụ̵ ̵g̵i̵.̵ế̵t̵ ̵n̵g̵ư̵ời và đưa anh ta đến cơ quan công tố. (경찰은 김 씨를 상대로 잇따라 살인을 하기까지 자세한 범행동기를 조사한 뒤, 검찰에 송치할 예정입니다.)

KBS 뉴스 박영민입니다.