52.000 người Hàn Quốc từ bỏ tìm việc … 1,85 triệu người chỉ nghỉ ngơi không chịu đi làm

21

52.000 người Hàn Quốc từ bỏ tìm việc … 1,85 triệu người chỉ nghỉ ngơi không chịu đi làm … Con số lớn nhất từ trước đến nay (구직 포기 52만ㆍ그냥 쉬었음 185만…역대 최대)

Khi tình hình tạo công ăn việc làm của người Hàn Quốc đang trở nên trầm trọng, sau khi tiến hành thống kê lại cho thấy tình trạng những người đã từ bỏ tìm kiếm việc làm của Hàn Quốc vào năm ngoái là nhiều nhất.. (일자리 사정이 악화하면서 지난해 구직을 단념한 사람이 현 통계 체계가 시행된 뒤 가장 많았습니다.)

Theo Cục Thống kê Quốc gia, trong dân số không lao động hoặc không có khả năng lao động của Hàn Quốc thì những người bỏ cuộc trong việc tìm kiếm việc làm đã tang them 43.000 so với năm ngoái thành 524.000 người., Sau khi thay đổi tiêu chuẩn đã thống kê vào năm 2014, thì năm nay là năm nhiều người thất nghiệp nhất ở Hàn Quốc. (통계청에 따르면 지난해 비경제활동인구 중 구직단념자는 한 해 전보다 4만3,000명 증가한 52만4,000명으로, 2014년 통계 작성 기준 변경 뒤 최고치를 기록했습니다.)

Sô người Hàn Quốc trả lời là, tôi chỉ đang “nghỉ ngơi” cũng tăng 118.000 người thành 1,85 triệu người, cao nhất kể từ năm 2003 khi số liệu thống kê bắt đầu được viết. (그냥 ‘쉬었다’고 답한 인구도 11만8,000명 늘어난 185만5,000명으로, 역시 관련 통계 작성이 시작된 2003년 이후 가장 많았습니다.)

Trong dân số không hoặc không có khả năng lao động, những người từ bỏ việc đi tìm việc, được coi như là họ không còn ý định muốn làm việc nữa. Và không được bao gồm vào trong tỷ lệ thất nghiệp . (구직단념자 등 비경제활동인구는 일할 의사가 없는 사람으로 간주돼 실업률에는 포함되지 않습니다.)

Đội ngũ dịch tin tức

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây