4 trên 10 trẻ em ở Hàn Quốc không được ngủ đủ giấc … Lý do là “Học, học, học”

331

4 trên 10 trẻ không được ngủ đủ giấc … Lý do là “học, học, học” (아동 10명 중 4명 “잠 부족해”…이유는 “공부·공부·공부”)

Cứ 10 trẻ em ở Hàn Quốc thì có 4 trẻ bị thiếu ngủ. Trong số các lý do thiếu ngủ, lý do phổ biến đầu tiên là ‘trường học và lớp học thêm’, và vị trí thứ hai và thứ ba là tự học đêm và học tại nhà . (아동 10명 중 4명은 수면 부족에 시달리고 있다는 조사 결과가 나왔다. 잠이 부족한 이유 중 1위는 ‘학원·과외’였고, 2위와 3위는 각각 야간 자율학습과 가정학습으로 나타났다.)

Theo “Điều tra toàn diện trẻ em năm 2018” của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, 38% trong số 2.510 trẻ em từ 9 đến 17 tuổi trả lời rằng bị mắc chứng thiếu ngủ. (25일 보건복지부의 ‘2018년 아동종합실태조사’에 따르면 9~17세 아동 2천510명 중 38%가 잠이 부족하다고 응답했다.)

Cụ thể, 49,0%, một nửa số người trong độ tuổi 12-17, phàn nàn về việc thiếu ngủ. (특히 12~17세의 경우 절반인 49.0%가 수면 부족을 호소했다.)

Thời gian ngủ trung bình của trẻ em từ 9 đến 17 tuổi là 8,3 giờ trong học kỳ và trong kỳ nghỉ là 9.5 giờ. (9~17세 아동의 평균 수면 시간은 학기 중 8.3시간, 방학 중 9.5시간이었다.)

Thời gian ngủ thay đổi theo độ tuổi. Trong độ tuổi 9-11, khi đang trong học kỳ, thời gian ngủ trung bình là 9,2 giờ , nhưng ở độ tuổi 12-17 là 7,8 giờ, chưa đến 8 giờ một ngày. (수면 시간은 나이에 따라 차이를 보였다. 9~11세의 학기 중 평균 수면 시간은 9.2시간이었으나 12~17세의 경우 7.8시간으로 평균 8시간이 되지 못했다.)

Trong kỳ nghỉ, thời gian ngủ trung bình của độ tuổi 9 ~ 11 tuổi là 10.1 tiếng và độ tuổi 12 ~ 17 là 9.2 giờ. Khi đổ tuổi càng trưởng thành thì thời gian ngủ cũng càng rút ngắn lại. (방학 중 평균 수면시간 역시 9~11세 10.1시간, 12~17세 9.2시간으로 청소년기에 접어들수록 잠자는 시간이 줄어들었다.)

Lý do phổ biến nhất cho việc thiếu ngủ là vì học ở học viện và học với người dạy kèm với 45,7%. Tiếp theo, tự học vào ban đêm (18,7%), học tại nhà (13,0%) và chơi game (12,9%). (수면 부족 이유는 학원·과외 때문이라는 답이 45.7%로 가장 많았다. 이어 야간 자율학습(18.7%), 가정학습(13.0%), 게임(12.9%) 순이었다.)

Các trẻ em trong gia đình Hàn Quốc nói chung, các lý do chúng bị thiểu ngủ là do trò chơi, trò chuyện qua nhắn tin, truy cập trang web người lớn trên Internet, xem phim truyền hình và nghe nhạc là những lý do phổ biến nhất. (일반 가구 아동과 비교해 수급 가구 아동의 경우 게임, 채팅·문자메시지, 인터넷 성인 사이트 이용, 드라마 시청 및 음악 청취로 인해 잠이 부족하다는 응답이 높았다.)

Lý do thiếu ngủ cũng phụ thuộc vào thu nhập. Gia đình có thu nhập càng cao, thì con cái họ sẽ thiếu ngủ do đi học và học với người dạy kèm. Gia đình có thu nhập càng thấp, thì con cái họ lại thiếu ngủ do chơi game, tự học vào ban đêm, xem phim truyền hình và nghe nhạc . (소득에 따라서도 수면 부족 이유가 달라졌다. 소득이 높을수록 학원·과외로 인한 수면 부족을 호소하는 비율이 높은 반면 소득이 낮을수록 게임, 야간 자율학습, 드라마 시청 및 음악 청취의 비율이 높았다.)

Cuộc khảo sát được Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc thực hiện từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm nay đối với trẻ em dưới 18 tuổi ở Hàn Quốc. Tổng số phản hồi là 439 câu trả lời. (이번 조사는 한국보건사회연구원에서 올해 1월 7일부터 2월 28일까지 전국의 만 18세 미만 아동 가구를 대상으로 진행했다. 전체 응답 대상은 4천39명이었다.)

[보건복지부 제공]
jandi@yna.co.kr