Từ tháng 9, gian lận bảo hi̵ểm sẽ bị ph̶ạt đến 20 triệu KRW

244

Từ ngày 16/7/2019, tất cả người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên đều phải có nghĩa vụ đóng bảo hiể̵m y tế.

Từ tháng 9/2019 sẽ có thêm một quy định mới trong quá trình sử dụng bảo hiể̵m tại Hàn Quốc: phải xuất trình thẻ cư trú khi khám chữa tại bệnh viện (cơ sở y tế có từ 30 giường trở lên).

Cho đến nay, chỉ cần tiến hành các bước chứng nhận đơn giản (xuất trình tên và số thẻ cư trú) mà không cần thẻ bảo hiể̵m y tế hoặc thẻ cư trú.

Lợi dụng điều này, đã có hơn 310.000 trường hợp gian lận bảo hiể̵m (mượn tên, số căn cước của người khác), gâ̵y thiệ̵t hạ͟i 7.7 triệu KRW trong 6 năm qua (2013-2018).

Như vậy, từ nay, nếu sử dụng bảo hiể̵m của người khác sẽ b͟ị phạ̵t 2 năm t̵ù hoặc phạ̵t tiền lên đến 20 triệu KRW.