3 năm liền giả vờ là đàn ông trên internet,

83

“3 năm liền giả vờ là đàn ông trên internet” Kết cục cãi nhau và dung đến cả hung khí. (‘인터넷서 3년간 남자 행세’ 다툼 끝에 흉기 휘둘러)

Hai người phụ nữ quen biết nhau qua các trò chơi trực tuyến, họ đã gặp nhau và một người đã dung hung khí làm bị thương người còn lại. (온라인 게임을 통해 알게 된 여성 2명이 만났는데, 한 명이 다른 한 명에게 흉기를 마구 휘둘러 중상을 입혔습니다.

Trên mạng. một người nói dối người kia mình là đàn ông, và yêu cầu gặp, đến khi xuất hiện hai người đã cãi vã cuối cùng xảy ra việc như trên.(한 명이 온라인상에서는 자신을 남자라고 속였고 직접 만나보니 여성이 나오자, 다툼 끝에 이런 일이 벌어졌습니다.)

방준원 기자가 취재했습니다.Phóng viên bangjun-won

Màn hình camera quan sát chiếu sáng khu vực lân cận ga Seolleung ở Gangnam-gu, Seoul. (서울 강남구 선릉역 부근을 비추는 CCTV 화면입니다.)

Vào lúc bình minh, một phụ nữ đang đứng trước tòa nhà và người kia đang ngồi. (새벽 시간, 건물 앞에 여성 한 명이 서 있고 다른 한 명은 앉아 있습니다.

Rồi đột nhiên người phụ nữ đang đứng bắt đầu đánh người kia. (그런데 갑자기 서 있던 여성이 다른 한 명을 때리기 시작합니다.)

Liên tục hành hung dã man bằng cả chân và tay, rồi lôi hung khí ra đâm đối thủ của mình vài nhát. (손과 발을 이용해 마구 폭행하다 흉기로 상대방을 여러 차례 찔렀습니다.)

2 người này đã nói chuyện khoảng 20 phút. ở đây. (두 사람은 이곳에서 20분 넘게 얘기를 나눴습니다.)

Người kia ngã rồi vẫn tiếp tục bị hành hung. (쓰러진 뒤에도 폭행은 계속됐습니다.)
[Quản lý tòa nhà / thay đổi giọng nói: “Khi tôi vào làm vào buổi sáng, thấy cô ấy bị chảy rất nhiều máu.”(건물 관계자/음성변조 : “아침 출근했는데 피가 많이 묻었다고 얘기를 해 가지고.”)

Ông ấy đã cùng nạn nhân báo 112. (함께 있던 피해 여성의 친구가 112신고를 했습니다.)

Cảnh sát đã bắt giữ A, 23 tuổi, người đã vung hung khí. (경찰은 흉기를 휘두른 23살 여성 A 씨를 현장에서 체포했습니다.)

Người bị hại được phấu thuật ở bệnh viện và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. (피해자 B 씨는 병원에서 수술을 받고 위험한 고비는 넘긴 상탭니다.)

2 người trước đây 3 năm đã biết và than nhau qua trò chơi trực tuyến bắn súng. (두 사람은 3년 전 온라인 슈팅 게임을 하다 알게 돼 친한 사이가 됐습니다. )

Cảnh sát cho biết nghi phạm, A, đóng giả làm người đàn ông trên Internet. (경찰은 피의자 A 씨가 인터넷상에서 남자 행세를 했다고 밝혔습니다.)

Đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau, và cô B đương nhiên mong đợi sẽ gặp một người đàn ông. (둘이 실제로 만난 건 이번이 처음이었는데, B 씨는 당연히 남성이 나올 것으로 기대했습니다.)

Tuy nhiên, khi nhận ra cô kia là phụ nữ, ông B bực mình và xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, trong quá trình cãi vã, cô A đã vung hung khí lên. (그런데 여성인 걸 알고 B 씨가 화를 내며 자리를 뜨려고 하면서 다툼이 있었고 그 과정에서 A 씨가 흉기를 휘둘렀다고 경찰은 밝혔습니다)

Cô A nói, tại thân hình mình nhỏ, nếu cô B mà dẫn bạn theo rồi biết mình lừa cô ta sẽ xảy ra đánh nhau nên đã chuẩn bị và cầm theo hung khí. (A 씨는 자신의 체구는 왜소한데 피해자 B 씨가 친구를 데리고 나오고 속인 걸 들키면 싸움이 날 것 같아 흉기를 가지고 나왔다고 진술했습니다.)

Cảnh sát đang xin lệnh bắt cô A với tội danh âm mưu giết người.(경찰은 A 씨에 대해 살인 미수 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.)

KBS 뉴스 방준원입니다.