17% thanh niên Hàn Quốc mắc chứng “ Khó nghe âm thanh” … Thận trọng khi sử dụng tai nghe quá mức

135

17% thanh niên Hàn Quốc mắc chứng “ Khó nghe âm thanh” … Thận trọng khi sử dụng tai nghe quá mức Thận trọng (청소년 17% ‘소음성 난청’…지나친 이어폰 사용 주의)

Có rất nhiều bạn trẻ đeo tai nghe khi đi trên đường, hay cả khi đang nghỉ ngơi. (길을 가면서도, 쉬면서도 이어폰을 끼고 다니는 청소년이 많습니다.)

Nếu bạn nghe nhạc quá lớn trong một thời gian dài, bạn có thể bị mất thính lực. (지나치게 큰 소리로 장기간 음악을 들으면 소음성 난청이 생길 수 있는데요.)

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 17% thanh thiếu niên Hàn Quốc bị khiếm thính nhẹ. (청소년의 17%는 경미한 수준의 청력 손상이 있다는 연구결과가 나왔습니다.)

Đến kỳ nghỉ hè, có rất nhiều học sinh trung học tìm đến phòng Pc (방학을 맞아 PC방을 찾은 예비 중학생들.)

Đeo tai nghe và say xưa với các trò chơi game. (헤드폰을 낀 채 게임에 열중합니다.)

Tiếp tục tăng âm lượng để tránh đi tiếng ồn xung quanh. (주위의 소음 탓에 계속 음량을 키웁니다.)

Một học sinh cấp hai đang sử dụng phòng PC: “Người bên cạnh rất ồn ào, nếu muốn nghe thấy tiếng của trò chơi thì bắt buộc phải tang âm lượng. (Phải làm thế nào đây khi người bên cạnh quá ồn ào?) Nếu người bên cạnh bạn quá ồn ào, hãy nói với họ nhỏ tiếng một chút. (PC방 이용 중학생 : “옆에 사람들이 시끄러우니깐 게임 소리를 들으려면 키워야 하잖아요. (그러면 옆 사람이 너무 시끄러우면 어떻게 해요?) 옆 사람이 너무 시끄러울 때는 좀 소리 줄여 달라고 부탁해요.”)

Một cuộc khảo sát với 2.700 thanh thiếu niên tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho thấy 17% trong số họ có khả năng nghe kém và phân biệt giọng nói kém. (서울대병원에서 2천 7백여 명의 청소년을 조사한 결과, 높은음을 잘 못 듣거나 단어 분별력이 떨어지는 등 17%가 소음성 난청을 갖고 있는 것으로 나타났습니다.)

Điều này dường như là do việc sử dụng tai nghe quá nhiều. (지나친 이어폰 사용이 한 원인으로 보입니다.)

Tiếp xúc nhiều lần với tiếng ồn lớn hơn 90 decibel có thể gây tổn thương thính giác ở ốc tai, dẫn đến mất thính lực. (90데시벨 이상의 큰 소음에 반복 노출되면 달팽이관의 청각 세포가 망가져 소음성 난청이 생길 수 있습니다.)

Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn xem video hoặc nghe nhạc trong tàu điện ngầm với âm thanh từ 80 decibel trở lên. Một khi bị hỏng thính giác, rất khó để chữa lại như cũ. (지하철 내부 소음이 80데시벨 이상, 여기에다 음악을 듣거나 소리가 큰 동영상을 보면 위험합니다. 한 번 손상된 청각은 되돌리기 어렵습니다.)

Park Sung-joon / Giáo sư, Khoa Tai mũi họng – Phẫu thuật Đầu và Cổ, Bệnh viện Yeouido St. Mary: “Khi trở thành người lớn, có thể tiếp tục bị mắc chứng khó nghe, khi sinh hoạt xã hội hay sinh hoạt thường ngày, vì giảm thính lực sẽ có thể dẫn đến trở nên khuyết tật một phần nào đó. (박성준/여의도성모병원 이비인후과 교수 : “성인이 되었을 때 (소음성)난청이 계속해서 진행할 수 있어서 사회생활을 하거나 일상생활을 하는 데 청력저하로 인한 일정 부분 이상의 장애를 유발할 수기 때문에…”])

Để tránh bị giảm thính lực, âm lượng âm thanh không được vượt quá 60% âm lượng tối đa. (난청을 예방하기 위해선 소리 크기는 최대 볼륨의 60%를 넘기지 않아야 합니다.)

Tốt hơn là sử dụng tai nghe có bông bên ngoài hơn là lại tai nghe làm che kín toàn bộ tai. (귀를 밀폐시키는 이어폰보다는 귓바퀴에 거는 헤드셋이나 헤드폰을 사용하는 게 좋습니다.)

Đội ngũ dịch tin tức

Hà Thanh Nga, Kim Kyunga, Thông dịch viên Bảo Nguyên, Trần Thị Bích Hằng, Đào Thị Thái

Dâu Việt Tại Hàn Quốc đã hoạt động gần 4 năm tại Hàn Quốc, do vấn đề bảo mật đã mất quyền kiểm soát điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng về việc chuyển tải nội dung tới bạn đọc gần sa. Hiện nay đội ngũ đã thiết lập Trang mới, kính mong bạn đọc gần sa chia sẻ và theo dõi lại Trang mới.Tại Đây