Bắt đầu từ ngày mai, Hàn Quốc tổ chức tiêm phòng cúm miễn phí với đối tượng dưới 12 tuổi và trên 65 tuổi.

430

내일부터 12살 이하·65살 이상 대상 독감 무료 접종.

  • Bắt đầu từ ngày mai, Hàn Quốc tổ chức tiêm phòng cúm miễn phí với đối tượng từ 12 tuổi trở xuống và từ 65 tuổi trở lên

12살 이하 어린이 등을 대상으로 한 인플루엔자 무료 예방접종이 내일 시작됩니다.

  • Tiêm phòng cúm miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ bắt đầu vào ngày mai. 

질병관리본부는,12살 이하 어린이, 만 65살 이상 어르신과 임신부를 대상으로 인플루엔자 무료접종을 실시한다고 밝혔습니다

  • Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại Hàn Quốc cho biết vắc-xin cúm miễn phí có sẵn cho trẻ em dưới 12 tuổi, người già từ 65 tuổi trở lên và phụ nữ mang thai. 

이번 무료접종은 내일부터 시작돼, 만 65살 이상은 다음 달 22일까지, 12살 이하 어린이와,임신부는 내년 4월까지 받을 수 있습니다

  • Việc tiêm chủng miễn phí bắt đầu vào ngày mai và người già từ 65 tuổi trở lên có thể nhận tiêm phòng miễn phí được đến 22 tháng sau, trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ mang thai được miến phí cho đến tháng 4 năm sau. 

올해 처음으로 접종 대상자에 포함된 임신부의 경우,산모수첩 등을 통해 임신 여부가 확인되면 예방접종이 가능합니다

  • Năm nay là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng tiêm phòng miễn phí cho sản phụ . Khi đi hãy mang theo cuốn sổ khám thai sản để xác nhân có hay không mang thai và bạn sẽ nhận được tiêm phòng miễn phí.