Gia tăng sự bùng nổ của b͢ệnh chân tay miệng tại Hàn Quốc…

369

Gia tăng sự bùng nổ của b͢ệnh chân tay miệng tại Hàn Quốc… “Trẻ sơ sinh dưới sáu tuổi cần lưu ý” (수족구병 발생 증가…”6살 이하 영유아 주의”)

Gần đây, số bệnh nhân mắc các b͢ệnh chân tay miệng tại Hàn Quốc đã tăng đáng kể và Trung tâm kiểm soát b͢ịch bệnh Hàn Quốc đã yêu cầu người dân tuân thủ theo các biện pháp phòng ngừa. (최근 수족구병 환자가 크게 늘면서 질병관리본부가 예방수칙을 준수해달라고 당부했습니다.)

Theo khảo sát của 95 cơ sở y tế trên toàn quốc, số trường hợp nghi ngờ mắc b͢ệnh chân tay miệng trên một nghìn bệnh nhân ngoại trú là 21,5 trong tuần đầu tiên của tháng 6 và tăng lên 41 người trong tuần thứ 2. (전국 95개 의료기관을 대상으로 한 조사 결과, 외래환자 천 명당 수족구병 의심환자 수는 지난 6월 첫째 주에 21.5명이었다가 2주 만에 41명으로 크게 늘었습니다.)

Trong đó, bệnh nhân là trẻ nhỏ dưới 6 tuổi có tỷ lệ mắc cao nhất với 49.3 bé đã mắc b͢ệnh . (특히 6살 이하의 영유아 환자는 49.3명으로 나타나 발병률이 가장 높았습니다.)

Hầu hết các b͢ệnh chân tay miệng sẽ được phục hồi một cách tự nhiên trong vòng 7 đến 10 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện và có thể được ngăn chặn nếu tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên. (수족구병은 대부분 증상이 나타난 뒤 7∼10일이면 자연적으로 회복되고 손 씻기 등 개인위생을 철저히 지키면 예방이 가능합니다.)

b͢ệnh bị nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với nước bọt hoặc phân. Phải thay tã cho bé thường xuyên, bệnh thường xảy ra ở trẻ sơ sinh thường xuyên mút ngón tay hoặc đưa tay vào miệng. . (직접 타액이나 대변으로 접촉으로 감염되는 질병인 만큼 아무래도 기저귀를 자주 갈아야 되고 손가락을 빨거나 손을 자꾸 입에 집어넣는 영유아에서 자주 발생을 하는데요. )

Nguyên nhân là từ Coxsackie virus hoặc interferon v͢irus: Nó thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ em dưới 6 tuổi. Nước mũi hoặc dịch tiết từ họng hoặc dịch từ mủ của người nhiễm b͢ệnh. Khi bạn ho, các tia nước được đẩy ra không khí gây nhiễm b͢ệnh hoặc cũng có thể bị nhiễm bệnh thông qua chất thải khi đi đại tiện. Thời gian ủ bệnh là khoảng 3 đến 7 ngày và n͢guy cơ bị nhiễm trùng là cao nhất trong một tuần sau khi bị nhiễm b͢ệnh. (콕사키바이러스나 인테로바이러스가 원인인데요. 주로 6세 이하의 유아나 아동에서 발생을 합니다. 감염자의 콧물이나 인후분비물 침이나 수포 액체. 기침 했을 때 공기중으로 분출되는 비말이나 또 대변을 통해서 전염될 수 있는데요. 잠복기는 3일에서 7일 정도 되고 감염되고 나서 일주일 동안 감염성이 가장 높습니다. )

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch b͢ệnh đã kêu gọi đặc biệt chú ý đến quản lý vệ sinh tại các trường mẫu giáo và nhà trẻ, nơi trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm trùng. (질병관리본부는 특히 영유아가 감염에 취약한 만큼 집단생활을 하는 어린이집이나 유치원 등에서 위생 관리에 각별한 주의를 기울여달라고 당부했습니다.)