Từ 2020, người Hàn Quốc có tiền á̲n tiền sử liên quan đến b̲ạo hà̲nh sẽ không được lấy vợ người nước ngoài

421

Nhằm ngăn chặn những v̲ụ việc b̲ạo l̲ực gia đình như trên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ban hà̲nh định luật mới mang tên One strike – out.

Để chính thức đưa vào thực hiện định luật mới này, đề á̲n sửa đổi luật “Quy tắc thi hành luật quản lý xuất nhập cảnh” sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 14/10/2019.

Những người có tiền sử ph̲ạm tộ̲i b̲ạo hà̲nh như một trong những trường hợp dưới đây sẽ không được làm hồ sơ kết hôn, mời bạn đời người nước ngoài sang Hàn Quốc.

1. Người đã từng ph̲ạm t̲ội b̲ạo hà̲nh gia đình, bị tuyên á̲n với hình ph̲ạt trên hình thức ph̲ạt tiền đang đợi xử lý với biện pháp tạm thời hoặc đang chờ xử lý bảo hộ (không liên quan đến thời hạn quy định).

2. Người đã từng ph̲ạm tô̲i cư̲ỡng hiế̲p đối tượng là trẻ em, tr̲ẻ vị thành niên, b̲ị tuyên á̲n với h̲ình ph̲ạt trên hình thức ph̲ạt tiền, không quá 10 năm gần đây.

3. Người đã từng là tô̲i ph̲ạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc đã từng là tô̲i ph̲ạm b̲ị kết tô̲i gi̲ết người dựa theo điều 24 của bộ luật h̲ình s̲ự, b̲ị tuyên á̲n với hình ph̲ạt trên hình thức giam giữ, không quá 10 năm gần đây.

4. Người đã từng ph̲ạm tô̲i đăng ký kết hôn giả, b̲ị tu̲yên á̲n với h̲ình ph̲ạt trên hình thức ph̲ạt tiền, không quá 5 năm gần đây.

* Tuy nhiên, vẫn có thể đăng ký xin cấp thị thực với trường hợp mang tính nhân đạo là giữa hai người đã có con chung với nhau.

* Luật sửa đổi sẽ được thi hành sau 6 tháng sau khi được công bố trong á̲n luật, công bố á̲n luật được dự định thực thi vào khoảng tháng 4/2020.

Bộ Tư pháp cũng sẽ cải tiến hệ thống điều tra trách nhiệm của các bên khi ly hôn. Trước kia, người chồng Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn trong việc gia hạn visa và sau khi ly hôn, người vợ người nước ngoài phải nộp đơn ly hôn có nêu rõ lỗi của các bên đương sự, hồ sơ chứng minh năng lực kinh tế mới có thể tiếp tục được ở lại Hàn Quốc.

Nhưng theo luật mới, Bộ Tư pháp sẽ ưu tiên gia hạn visa trước cho người vợ người nước ngoài và tiến hành điều tra sau.

Những trường hợp nghi ngờ kết hôn giả mạo vẫn sẽ phải thẩm tra trước khi xét duyệt gia hạn visa. Nhưng nếu xác nhận được tính chân thực của cuộc hôn nhân thì người vợ nước ngoài sẽ được gia hạn 3 năm mỗi lần đăng ký.

Trường hợp lỗi ly hôn thuộc về phía người vợ nước ngoài thì người chồng có thể yêu cầu Cục quản lý xuất nhập cảnh phối hợp điều tra để bảo đảm quyền lợi cho người chồng.