Đứa trẻ 7 tháng tuổi ở Hàn Quốc

423

Đứa trẻ 7 tháng tuổi ở Hàn Quốc t̵h̵/̵i̵ệ̵t̵ ̵m̵/̵ạ̵n̵g̵ do bị vật nuôi trong nhà cào … Có dấu hiệu b̵/̵ạ̵o̵ ̵h̵à̵n̵/̵h̵ ̵t̵r̵ẻ̵ ̵e̵m̵. (반려견이 할퀸 생후 7개월 영아 숨져…학대 가능성도)

Một đứa trẻ bảy tháng tuổi ở Hàn Quốc được tìm thấy đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵ (태어난 지 7개 월된 영아가 숨진 채 발견됐습니다.)

Cha mẹ đứa bé khai với c̵ả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ rằng đứa bé bị vật nuôi trong nhà tấn công, họ đã bôi thuốc cho con nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện con mình đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵ . (아이의 부모는 반려견이 할퀸 뒤 약을 발라줬는데, 다음 날 일어나보니 숨져있었다고 경찰에 진술했습니다.)

Cặp cha mẹ mới khoảng trên dưới 20 tuổi này đã bỏ mặc đứa trẻ đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵ trong vài ngày. (20살 전후의 이 부모는 숨진 아이를 며칠 동안 방치한 것으로 드러났습니다.)

Phóng viên Lee Jin-yeon (이진연 기자가 보도합니다.)

Một chiếc xe cứu thương đến trước một căn hộ, và c̵ả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ và đội giám định đang tiến vào. (아파트 앞에 구급차가 도착하고, 경찰 감식반이 들어갑니다.)

Một đứa trẻ bảy tháng tuổi của một cặp vợ chồng trên dưới 20 tuổi sống trong một căn hộ ở Quận Bupyung, Thành Phố Incheon, Hàn Quốc đã được tìm thấy đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵. (인천시 부평구의 한 아파트에 사는 20살 안팎 부부의 생후 7개월 된 아이가 숨진 채 발견됐습니다.)

Đứa trẻ được ông ngoại tìm thấy, nhưng bố mẹ đứa bé lại không ở nhà. (숨진 아이는 외할아버지가 발견했는데, 부모는 집에 없었습니다.)

Cả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ viên: “(Hai vợ chồng) khai rằng, họ đã cho đứa bé ăn sữa vào ban đêm rồi ru ngủ. Sáng hôm sau, vào sáng ngày 31 tháng 5, khi tỉnh dậy thì thấy rằng đứa trẻ đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵.” ([경찰 관계자 : “(부부가) 밤에 애 분유를 먹이고 잠을 재웠는데, 다음 날 아침, 5월 31일 일어나서 보니 애가 죽어있더라고 (진술합니다).”])

Cha mẹ của đứa trẻ nói: “Vào ngày 30 tháng trước, tôi đã đi đến siêu thị và để con ở nhà một mình. Vật nuôi trong nhà đã cào vào cánh tay và chân của con tôi, sau đó, tôi đã bôi thuốc và ru con ngủ. (아이의 부모는 “지난달 30일 아이를 혼자 집에 두고 마트에 다녀왔더니, 반려견이 아이의 팔과 다리 등을 할퀴어 약을 발라주고 재웠다”고 진술했습니다.)

Cặp vợ chồng thực sự nuôi hai con chó và Cả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ tìm thấy những vết cào nguệch ngoạc trên cơ thể của đứa trẻ đã c̵h̵/̵ế̵t̵.̵.. (실제 이 부부는 반려견 2마리를 키우고 있었고 숨진 아이의 몸에서 할퀴어진 자국이 발견됐습니다.)

Tuy nhiên, cặp cha mẹ kia lại cho đứa trẻ vào trong thùng giấy và rời khỏi nhà. (그런데 부모는 숨진 아이를 종이상자에 담아두고 집을 떠난 것으로 드러났습니다.)

Hàng xóm cho biết, cặp vợ chồng trẻ này thường đánh cãi nhau và họ đã từng để con một mình ở ngoài nhà. (이웃 주민들은 어린 부부가 부부싸움을 자주 했고, 아이를 홀로 집 밖에 내버려둔 적이 있다고 전했습니다.)

Hàng xóm: “(hai vợ chồng) thường xuyên cãi nhau … Họ đặt đứa bế vào một chiếc xe đẩy trẻ em trên cầu thang và dội nước lạnh lên nó.”] ([이웃 주민 : “(부부가) 자꾸 싸우니까…. 애를 유모차 태워서 계단에 내놓고서는 물을 끼어 얹고 그랬대요.”])

Hiện tại, c̵ả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ đang phân tích căn hộ qua camera quan sát CCTV, cảnh sát nói rằng thời gian ra vào nhà không hề giống như những lời khai ban đầu của cặp vợ chồng, và rất khó để xác định thời gian tử vong của đứa trẻ. (현재, 경찰은 아파트 CCTV 등을 분석하고 있는데 부부의 초기 진술과 달리 출입 시간이 다르고, 아이의 사망 시점도 특정하기 어렵다고 밝혔습니다.)

Do đó, c̵ả̵n̵/̵h̵ ̵s̵/̵á̵t̵ đang yêu cầu Viện điều tra khoa học quốc gia khám nghiệm t̵/̵ử̵ ̵t̵/̵h̵i̵ và đang tập trung tìm kiếm nguyên nhân chính xác của cái c̵h̵/̵ế̵t̵.̵. (이에 따라 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편, 아이의 정확한 사망원인을 찾는데 주력하고 있습니다.)

KBS 뉴스 이진연입니다.